Pécsi Tudományegyetem

Bölcsészettudományi Kar

 

                                                          
                                                              

Történet

Nyomtatóbarát változatPDF változat

1367 - Nagy Lajos király Vilmos püspök közbenjárásával megalapítja Pécsett az első magyar egyetemet

1785 - II. József császár Pécsre helyezteti a bölcseleti karral is rendelkező Győri Királyi Akadémiát

1802 - A királyi akadémia visszakerül eredeti székhelyére, Győrbe

1828 - Szepesy Ignác püspök bölcseleti stúdiumot indít, amely a teológiai tanulmányokat megalapozó házi tanfolyamot jelent.

1832 - Mai helyére kerül a Klimó György püspök által nyilvánossá tett és Szepesy Ignác által jelentősen gyarapított püspöki könyvtár.

1833 - Szepesy Ignác püspök megalapítja az Episcopate Lyceum Quinque Ecclesiae-t, a Pécsi Püspöki Jogakadémiát, amelynek részét képezi egy bölcseleti kar is

1923 - A pozsonyi Erzsébet Tudományegyetem Pécsre kerül

1940 - A bölcsészeti kar átkerül Szegedre és részben Kolozsvárra

1948 - Megalakul a Pécsi Pedagógiai Főiskola

1962 - A Pedagógiai Főiskola felveszi a Pécsi Tanárképző Főiskola nevet

1982 - A Tanárképző Kar csatlakozik az Állam- és Jogtudományi, illetve a Közgazdaságtudományi Karhoz, az intézmény felveszi a Janus Pannonius Tudományegyetem nevet

1983 - Elindul az egyetemi képzés a Tanárképző Karon

1992 - A Tanárképző Kar két részre bomlik, és megalakul az önálló Bölcsészettudományi Kar és a Természettudományi Kar

1992 - Az országban elsőként a Bölcsészettudományi Karon bevezetik a „tanulmányi egység" alapú képzést, a kreditrendszer elődjét

2000 - A Janus Pannonius Tudományegyetem, a Pécsi Orvostudományi Egyetem és a szekszárdi Illyés Gyula Pedagógiai Főiskola egyesülésével létrejön az akkor még kilenckarú Pécsi Tudományegyetem

2006 - az országos tendenciákhoz mérten, a Bologna-folyamat eredményeként a Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán is beindul a kétszintű képzési rendszer alapképzési és mesterképzési szakokkal

PTE BTK

 

 

 A jövő embere a bölcsész.