Pécsi Tudományegyetem

Bölcsészettudományi Kar

 

                                                          
                                                              

Társadalompszichológia Kutatóközpont

 

A kutatóközpont neve magyarul és angolul

Társadalompszichológia Kutatóközpont /Societal psychology

A kutatóközpont honlapja, internetes elérhetősége

 

A kutatóközpont célja, leírása indoklása 

A kutatóközpont célja a társas, csoportközi viszonyok társadalmi szintű értelmezése, az individualista szemléletű társas pszichológiától a nagyobb volumenű társadalmi folyamatok megértése felé való haladás, a társas folyamatok szocio-kulturális kontextusban való vizsgálata.

 

Az általa használt releváns elméleti megközelítések a szociális reprezentáció elmélet (Moscovici, 1961, 1988), a szociális identitás elmélet (Tajfel, 1981; Tajfel és Turner, 1979, Reicher, 2006); vizsgálja és használja a társadalmi változás, a kollektív cselekvés és a kisebbségi befolyás elméleteit és lehetséges formáit. A jelenleg zajló társadalmi folyamatokat – migrációval kapcsolatos félelmek erősödése, előítéletek növekedése, fasizálódó gondolkodásmódok terjedése, a kollektív cselekvés hiánya – kontextuális tényezők mentén igyekszik lehorgonyozni.  Az identitáskonstrukció lehetőségeit, határait, a fenyegetettség megtapasztalását és a rendszer észlelésének specifikumait szociokulturális tényezőkként kezeli.

 

A jelenleg folyó kutatásokban olyan reprezentációkat vizsgál magyar és nemzetközi mintán, amelyek meghatározzák a társadalmi és közösségi működésmódokat, kiket és miért tartunk hősnek, a különböző érték dimenziók milyen mögöttes tartalmakkal telítődnek, hogyan határozzuk meg a közösség és az egyén viszonyát, miképp gondolkodunk a gazdasági folyamatokról, a rendszer stabilitásáról és jogosságáról, az egyén felelősségéről.

Identitásvizsgálatainkban a kisebbségi lét behatároltságát, a fenyegetettség kompetenciáinkra való hatását, az empátia, önreflexió, önbecslés, reziliencia kontextualizáltságát nézzük. 

A kutatóközpont vezetője 

Dr. Bigazzi Sára, Adjunktus, Ph.D

A kutatóközpont vezetőjének egyetemi vagy saját honlapja, MTMT oldala, doktori.hu oldala

https://doktori.hu/index.php?menuid=192&sz_ID=10809

 

Serdült Sára, tanársegéd

 

https://vm.mtmt.hu//search/slist.php?nwi=1&inited=1&ty_on=1&url_on=1&cite_type=2&orderby=3D1a&location=mtmt&stn=1&AuthorID=10053442

Bokrétás Ildikó, tudományos segédmunkatárs

 

https://vm.mtmt.hu//search/slist.php?nwi=1&inited=1&ty_on=1&url_on=1&cite_type=2&orderby=3D1a&location=mtmt&stn=1&AuthorID=10053878

 

A kutatásban résztvevő doktori hallgatók

Takács Bálint, Csernus Fanni, Géczy Dorottya, Siegler Anna

A kutatóközpont legjelentősebb publikációi

Takacs, B., Bigazzi, S., Arató, F., Serdült, S. (2018) How Movements are Mediated: The Case of the Hungarian Student Network in 2012/13 in Contention: The Multidisciplinary Journal of Social Protest. (In press)

Bigazzi, S. & Csertő, I. (2015) Minority identity strategies bound by prejudice: Restricted perspectives of people categorized as Gypsies in Hungary. Journal of community & applied social pychology IF:0.88

Bigazzi, S., (2015) Tudás és kontextus: a szociális reprezentáció elmélete. In Varga A. (Ed), A nevelésszociológia alapjai, PTE BTK Neveléstudományi Intézet Romológia és Nevelésszociológia Tanszék, Wlislocki Henrik Szakkollégium, Pécs

Bigazzi, S. (2015) Sing-les: diversity, dialogue, knowledge. in (ed. A. Varga) Inclusive university how to increase academic excellence focusing on the aspects of inclusion.  Autonomy and Responsibility Study Volumes IV. 27-43

Serdült, S. (2015):  Inclusive Excellence and Identity in. Arató, F.; Varga, A. (eds) Inclusive Excellence,  PTE-BTK Pedagogy Institute

Bigazzi, S., Bokrétás, I., (2014) Helyzetbe zárt mentális folyamatok és viszonyrendszerek ideológiai tükre: elméleti és társadalmi reflexiók egy kutatás nyomán, Kriminológiai Közlemények pp. 63-76.

Bigazzi, S., Bokrétás, I., (2013) "Olyannak látom a világot, hogy tiszta fekete": Szociálpszichológiai tanulmány, In: Nagy Katalin (ed) A Szociális segély csökkentésének hatásai a vidéki Magyarországon, Budapest: Pro Cserehát Egyesület, pp. 34-49.

 

A kutatóközpont külső kapcsolatai 

ELTE Szociálpszichológia Tanszék, Dr. Kende Anna

La Sapienza University, Roma, Dr. Mauro Sarrica

University of Marburg, Prof. Dr. Christopher Cohrs

A kutatóközpont tehetséggondozói tevékenysége 

 

2018 - Géczy Dorottya PhD hallgató előadás - International Conference on Gender and Communication, Sevilla

2017 - Bokrétás Ildikó, Csernus Fanni, Géczy Dorottya Phd hallgatók és Siegler Anna MA hallgató poszter szekcióban való részvétele Annual Meeting of International Society of Political Psychology, Edinbourgh

2017 - Siegler Anna MA hallgató X. Nemzetközi és XVII. Országos Interdiszciplináris Grastyán Konferencia, Legjobb előadás díja

2016 - Siegler Anna MA hallgató, előadás: Kardos Lajos Országos Pszichológia verseny

2016 - Bokrétás Ildikó PhD hallgató konferencia előadás, International Conference on Social Representations, Marseille

 

 

 

Vezető: 
adjunktus
PhD
72/503 600/24570

PTE BTK

 

 

 A jövő embere a bölcsész.