Pécsi Tudományegyetem

Bölcsészettudományi Kar

 

                                                          
                                                              

Szervezetpszichológiai Kutatócentrum

A kutatóközpont neve magyarul és angolul

Szervezetpszichológiai Kutatócentrum/ Organizational Psychology Research Centre

 

A kutatóközpont honlapja, internetes elérhetősége

 

A kutatóközpont célja, leírása indoklása

A Szervezetpszichológiai Kutatócentrum célja, hogy a munka- és szervezetpszichológia aspektusából vizsgálja meg a munkaerő-piaci szervezetek működését, a munkavégzéssel összekapcsolódó lélektani jelenségeket. Kutatásaink megtervezésénél és kivitelezésénél fontosnak tartjuk, hogy azok gyakorlati szempontból is értékes, a munkaerőpiac különböző szereplői számára is jól használható eredményeket hozzanak.

 

Kutatásaink egy része arra irányul, hogy feltárja az egyéni jellemzők (pl.: személyiségjellemzők, motivációs háttér, attitüdinális sajátosságok, korábbi tapasztalatok) munkaerő-piaci hatását, vagyis azt, hogy hogyan befolyásolják ezek a jellegzetességek a dolgozók munkahelyi jóllétét, érzelmeit, (vezetői) sikerességét.

 

Vizsgálataink másik csoportja szervezeti jelenségek (pl.: munkahelyi elégedettség, szervezeti polgár viselkedés, munkahelyi stressz, fluktuáció, munkahelyi pszichoterror) mélyebb megértését, azok pszichológiai korrelátumait kutatja. E vizsgálatok célja olyan jellemzők azonosítása, amelyek révén a munkahelyek pszichológiai szempontból egészségesebb, a munkavállalók jóllétét támogató szervezetekké válhatnak.

 

Kutatásaink között hangsúlyosak a módszertani fejlesztések; különböző szervezeti kontextusban is használható mérőeszközök, metodológiák tesztelése, validitásának ellenőrzése. Munka- és szervezetpszichológiai kérdőívek adaptálása és bemérése mellett olyan módszereket is tesztelünk (pl.: kvalitatív, narratív technikák), amelyek segíthetnek a modern szervezeti kihívásoknak való megfelelésben.

A kutatóközpont vezetője

dr. Czibor Andrea, egyetemi adjunktus/senior lecturer, PhD

 

A kutatóközpont vezetőjének egyetemi vagy saját honlapja, MTMT oldala, doktori.hu oldala

https://vm.mtmt.hu//www/index.php?AuthorID=10021460

A kutatóközpont oktató-kutató tagjai

 

dr. Szabó Zsolt Péter, egyetemi adjunktus/senior lecturer, PhD (https://vm.mtmt.hu//www/index.php?AuthorID=10016058)

Restás Péter, egyetemi tanársegéd/assistant lecturer, MA (https://vm.mtmt.hu//www/index.php?AuthorID=10058256)

 

A kutatásban résztvevő doktori hallgatók

Kázmér-Mayer Szilvia, PhD hallgató/PhD student, MA

 

A kutatóközpont legjelentősebb publikációi

Czibor, A., Szabo, Z. P., Jones, D. N., Zsido, A. N., Paal, T., Szijjarto, L., Carre, J. R. & Bereczkei, T. (2017). Male and female face of Machiavellianism: Opportunism or anxiety?. Personality and Individual Differences, 117, 221-229.

 

Czibor Andrea, Restás Péter (2017) Átmeneti rítusok a szervezetekben. In: Bóna Adrien, Lénárd Katalin, Pohárnok Melinda (szerk.) Bontakozó jelentés: Tanulmányok a 60 éves Péley Bernadette köszöntésére. Budapest: Oriold és Társai Kiadó, 2017. pp. 175-188.

 

Czibor Andrea (2016) Együttműködés a csoportban In: Gyuris Petra, Meskó Norbert (szerk.) Evolúciós pszichológia mesterfokon. 480 p.

Pécs: Pro Pannonia Kiadó, 2016. pp. 339-356.

 

Bereczkei, T., Szabo, Z. P., & Czibor, A. (2015). Abusing good intentions: Machiavellians strive for exploiting cooperators. SAGE Open, 5(2), 2158244015593119.

 

Bilewicz, M., Górska, P., Cichocka, A., & Szabó, Z. P. (2015). Ideological distinction. The political ideologies of social psychologists in the East and West. Ceskoslovenska Psychologie, 59, 121.

 

Bilewicz, M., Cichocka, A., Górska, P., & Szabó, Z. P. (2015). Is liberal bias universal? An international perspective on social psychologists. Behavioral and Brain Sciences, 38.

 

Kelemen, L., Szabó, Z. P., Mészáros, N. Z., László, J., & Forgas, J. P. (2014). Social cognition and democracy: The relationship between system justification, just world beliefs, authoritarianism, need for closure, and need for cognition in Hungary. Journal of Social and Political Psychology, 2(1), 197-219.

 

Bereczkei, T., & Czibor, A. (2014). Personality and situational factors differently influence high Mach and low Mach persons’ decisions in a social dilemma game. Personality and Individual Differences, 64, 168-173.

 

Czibor, A., Vincze, O., & Bereczkei, T. (2014). Feelings and motives underlying Machiavellian behavioural strategies; narrative reports in a social dilemma situation. International Journal of Psychology, 49(6), 519-524.

 

Czibor, A., & Bereczkei, T. (2012). Machiavellian people’s success results from monitoring their partners. Personality and Individual Differences, 53(3), 202-206.

 

 

A kutatóközpont külső kapcsolatai

ELTE PPK, Szervezet- és Környezetpszichológia Tanszék/ Eotvos Lorand University, Department of Economic and Environmental Psychology, Budapest

 

ELTE PPK, Szociálpszichológia Tanszék/ Eotvos Lorand University, Department of Social Psychology, Budapest

 

BME Ergonómia és Pszichológia Tanszék / Budapest University of Technology and Economics, Department of Ergonomics and Psychology, Budapest

 

LMU Center for Leadership and People Management, München/Munich

 

University of Salzburg, Department of Social Psychology

 

The University of Texas at El Paso, United States

 

A kutatóközpont tehetséggondozói tevékenysége

 

Szél Daniella Dóra: Fegyveres szervezetek szervezeti kultúrája (TDK dolgozat)

 

Vezető: 
adjunktus
PhD
72/503 600/24597

PTE BTK

 

 

 A jövő embere a bölcsész.