Pécsi Tudományegyetem

Bölcsészettudományi Kar

 

                                                          
                                                              

Pszichopatológia Kutatócsoport

A kutatóközpont neve magyarul és angolul

Pszichopatológia kutatócsoport

Psychopathology Research Group

A kutatóközpont honlapja, internetes elérhetősége

 

A kutatóközpont célja, leírása indoklása

A pszichopatológiai kutatócsoport azért jött létre, hogy a kortárs személyiséglélektani elméletek és a klinikai pszichológia gyakorlati tapasztalatainak összegzése révén műhelyt teremtsen a közös, aktív és szupportív együttműködés kialakítására a két, többnyire egymástól szeparáltan működő terület között. Kutatási kérdések és témák széles választéka felelhető a kutatócsoportban, úgy mint: a nárcizmus többarcúságának elméleti és gyakorlati sajátosságai, a negatív személyiségvonások rendszerelméletei (Dark Triad, Dark Tetrad, az alternatív személyiségzavar modell), a nem-szuicid önsértés pszichológiája, a kötődés klinikai vonatkozásai, a bűnelkövetés személyiséglélektani és patológiás jellemzői, dimenzionaltitás a személyiség normál és patologikus tartományai között.

 

A célunk olyan tudományosan megalapozott elméleti és empirikusan igazolt tudásanyag létrehozása, mely bemenetként szolgálhat a klinikai munka hatékonyabbá tételéhez illetve útmutatásként szolgálhat a további tudományos kutatási irányok meghatározásához. A kutatócsoport eredményeit konferenciákon, publikációk- és workshopok formájában, illetve új eszközök (tesztek, eljárások, stb.) kialakítása nyomán kívánja disszeminálni mind a pszichológiai – és pszichiátriai területein dolgozó szakemberek, mind pedig a szakmán kívüli érdeklődők számára.

 

Kulcsfontosságú szemléleti eleme a kutatócsoportnak az interdiszciplinaritás és a holisztikus integrációs szándék. Tagjait tekintve a Pszichopatológia kutatócsoport egyaránt magába foglal egyetemi oktatókat és kutatókat, PhD-hallgatókat, gyakorló klinikai szakembereket és graduális hallgatókat a Pécsi Tudományegyetem különböző képzési területeiről, amely lehetőséget ad a folytonos utánpótlást garantáló tehetséggondozói munka folytatásához is.

A kutatóközpont vezetője

Dr. Nagy László, egyetemi adjunktus, PhD

László Nagy, senior lecturer, PhD

A kutatóközpont vezetőjének egyetemi vagy saját honlapja, MTMT oldala, doktori.hu oldala

https://doktori.hu/index.php?menuid=192&lang=HU&sz_ID=4275

https://vm.mtmt.hu//search/slist.php?nwi=1&inited=1&ty_on=1&url_on=1&cite_type=2&orderby=3D1a&location=mtmt&stn=1&AuthorID=10016939

http://pszichologia.pte.hu/dr-nagy-laszlo

 

A kutatóközpont oktató-kutató tagjai 

Dr. Nagy László, egyetemi adjunktus, PhD

László Nagy, senior lecturer, PhD

https://doktori.hu/index.php?menuid=192&lang=HU&sz_ID=4275

https://vm.mtmt.hu//search/slist.php?nwi=1&inited=1&ty_on=1&url_on=1&cite_type=2&orderby=3D1a&location=mtmt&stn=1&AuthorID=10016939

http://pszichologia.pte.hu/dr-nagy-laszlo

 

Bandi Szabolcs, egyetemi óraadó, -

Szabolcs Bandi, outer lecturer, -

https://doktori.hu/index.php?menuid=192&lang=HU&sz_ID=14396

https://narcissusatvaltozasai.tumblr.com/

 

 

A kutatásban résztvevő doktori hallgatók

Bandi Szabolcs

Szabolcs Bandi

https://doktori.hu/index.php?menuid=192&lang=HU&sz_ID=14396

 

Hupuczi Ernő

Ernő Hupuczi

https://doktori.hu/index.php?menuid=192&lang=HU&sz_ID=25155

 

Bodó-Varga Zsófia (klinikus jelölt)

Zsófia Bodó-Varga (clinician candidate)

 

Bolgár Dóra  (klinikus jelölt)

Dóra Bolgár (clinician candidate)

 

A kutatóközpont legjelentősebb publikációi

Bandi Szabolcs, Nagy László (2017). Narcissistic Entitlement Revised: A Complex Trait-Based Approach to the Understanding of Narcissism. In: Colubus, A. M. (Eds.) Advances in Psychology Research. Vol. 127.

 

Bandi Szabolcs, Bolgár Dóra, Nagy László. (2017). The Psychodynamic Correlations of Narcissism: The Relationship Between the Szondi Test and the Orthogonal Narcissism Concept. Szondiana. 37.

 

Csókási K, Hargitai R, Járai R, Nagy L, Czirják L, Kiss EC: Personality and psychopathology in patients with systemic sclerosis, OPEN PSYCHOLOGY JOURNAL 10: pp. 41-48.

 

Nagy László: Jóból is megárt(hat) a sok?, In: Szerk.: Bóna Adrien, Szerk.: Lénárd Katalin, Szerk.: Pohárnok Melinda Bontakozó jelentés: Tanulmányok a 60 éves Péley Bernadette köszöntésére. Budapest: Oriold és Társai Kiadó, 2017. pp. 349-356.

 

Nagy László: Kötődés és párkapcsolat, In: Szerk.: Szentiványi-Makó Hajnalka, Szerk.: Veszprémi Béla A párkapcsolattól a gyermekágyig: A várandósság, a szülés és a gyermekágy időszakának pszichológiája és pszichoszomatikája. Pécs: OCTOPORT Nonprofit Kft., 2017. pp. 11-29.

 

Hargitai Rita, Csókási Krisztina, Deák Anita, Nagy László, Bereczkei Tamás: A Viselkedéses Gátló és Aktiváló Rendszer Skálák hazai adaptációja, MAGYAR PSZICHOLÓGIAI SZEMLE 4: (1) pp. 577-599.

 

Kiss Enikő Csilla, Vajda Dóra, Káplár Mátyás, Csókási Krisztina, Hargitai Rita, Nagy László: A 25-itemes Connor-Davidson Rezíliencia Skála (CD-RISC) magyar adaptációja, MENTÁLHIGIÉNÉ ÉS PSZICHOSZOMATIKA 16: (1) pp. 93-113.

 

Járai Róbert, Vajda Dóra, Hargitai Rita, Nagy László, Csókási Krisztina, Kiss Enikő Csilla: A Connor-Davidson reziliencia kérdőív 10 itemes változatának jellemzői, ALKALMAZOTT PSZICHOLÓGIA 15: (1) pp. 129-136.

 

Csókási Krisztina, Hargitai Rita, Járai Róbert, Nagy László, Czirják László, Kiss Enikő Csilla: Szisztémás autoimmun betegek - rheumatoid arthritis és szisztémás lupus erythematosus - MMPI-2 profiljának vizsgálata, PSYCHIATRIA HUNGARICA 30: (4) pp. 409-417.

A kutatóközpont külső kapcsolatai

Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Szak- és Továbbképző Központ

University of Pécs – Medical School - Centre for Postgraduate Education

 

Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Magatartástudományi Intézet

University of Pécs – Medical School - Department of Behavioural Sciences

A kutatóközpont tehetséggondozói tevékenysége

Flach Richárd (viselkedéselemző, MA hallgató)

Richárd Flach (behaviour-analyst, undergaduate student)

 

Gór Dóra (viselkedéselemző, MA hallgató)

Dóra Gór (behaviour-analyst, undergaduate student)

 

Joó Dániel (viselkedéselemző, MA hallgató)

Dániel Joó (behaviour-analyst, undergaduate student)

 

Patrik Karinti (BA hallgató)

Patrik Karinti (undergraduate student)

Vezető: 
adjunktus
PhD
72/503 600/24203

PTE BTK

 

 

 A jövő embere a bölcsész.