Pécsi Tudományegyetem

Bölcsészettudományi Kar

 

                                                          
                                                              

Pécsi Evolúciós Pszichológia Kutatócsoport

A kutatóközpont neve magyarul és angolul

Pécsi Evolúciós Pszichológia Kutatócsoport

(Evolutionary Psychology Research Group of Pécs)

A kutatóközpont honlapja, internetes elérhetősége

www.evoluciospszichologia.hu

www.evolutionpsychology.com

A kutatóközpont célja, leírása indoklása

A Pécsi Evolúciós Pszichológia Kutatócsoport 1999-ben alakult azzal a céllal, hogy darwini elméletből kiinduló pszichológiai vizsgálatokat szervezzen és végezzen. A kutatócsoport tevékenysége nem korlátozódik egy vagy két speciális témára, hanem kiterjed számos tudományterületre, felhasználva különböző elméleti kereteket és módszereket. Olyan területeket foglal magában mint szexuális vonzerő, párválasztás, Sötét Triád, Machiavellizmus, önzetlenség és proszociális viselkedés, gyermekkori szocializáció, reproduktív viselkedés stb. Fő célkitűzésünk, hogy evolúciós megközelítést alkalmazzunk a pszichológiai problémák elemzése során, és így feltárjuk a pszichés jelenségeket működtető proximatív mechanizmusokat és a mögött meghúzódó adaptív szerkezetet. Vizsgálataink eredményei nemzetközi szakfolyóiratokban jelentek meg mint pl. Evolution and Human BehaviorHuman Nature, Brain and Cognition, Current AnthropologyProceedings of Royal SocietyPersonality and Individual Differences, stb.


A kutatóközpont vezetője (név, beosztás, fokozat)

Prof. Bereczkei Tamás, egyetemi tanár, intézetigazgató

A kutatóközpont vezetőjének egyetemi vagy saját honlapja, MTMT oldala, doktori.hu oldala

www.bereczkei.hu

MTMT

Doktori.hu

A kutatóközpont oktató-kutató tagjai

Prof. Dr. Bereczkei Tamás DSc egyetemi tanár

Dr. Csathó Árpád PhD habil egyetemi docens

Dr. Meskó Norbert PhD habil egyetemi docens

Dr. Gyuris Petra PhD adjunktus

Dr. Láng András PhD adjunktus

Dr. Birkás Béla PhD adjunktus

Dr. Czibor Andrea PhD tanársegéd

Dr. Kocsor Ferenc PhD tudományos munkatárs

Putz Ádám (egyetemi tanársegéd)

 

A kutatásban résztvevő doktori hallgatók

Pátkai Gabriella MA (PhD hallgató)

Szabó Edit MA (PhD hallgató)

Szabó  Lajos MA (PhD hallgató)

Kozma Luca MA (PhD hallgató)

 

A kutatóközpont legjelentősebb publikációi

Bereczkei T. (2018) Machiavellianism: The Psychology of manipulation. Routledge Books, New York, London

Csathó, Á., & Birkás, B. (2018). Early-life stressors, personality development, and fast life strategies: An evolutionary perspective on malevolent personality features. Frontiers in Psychology, 9, 305.

Birkás, B., Láng, A., & Meskó, N. (2018). Self-Rated Attractiveness Moderates the Relationship Between Dark Personality Traits and Romantic Ideals in Women. Psychological Reports, 121(1), 184-200.

Kocsor, F. & Bereczkei, T. (2017) First Impressions of Strangers Rely on Generalization of Behavioral Traits Associated with previously Seen Facial Features, Current Psychology, 36, 385-391.

Czibor, A., Szabo, Z. P., Jones, D. N., Zsido, A. N., Paal, T., Szijjarto, L., ... & Bereczkei, T. (2017). Male and female face of Machiavellianism: Opportunism or anxiety?. Personality and Individual Differences, 117, 221-229.

Putz, Á., Palotai, R., Csertő, I., & Bereczkei, T. (2016) Beauty stereotypes in social norm enforcement: The effect of attractiveness on third-party punishment and reward. Personality and Individual Differences, 88,  230-235.

Kocsor, F., Saxton, T. K., Láng, A., & Bereczkei, T. (2016) Preference for faces resembling opposite-sex parents is moderated by emotional closeness in childhood. Personality and Individual Differences, 96, 23-27.

Bereczkei, T., Papp, P., Kincses, P., Bodrogi, B.,Perlaki, G., and Orsi, G., & Deak, A. (2015) The neural basis of the Machiavellians' decision making in fair and unfair situations. Brain and Cognition, 98, 53-64. (2015)

Paal, T. & Bereczkei, T. (2015) Punishment as a means of competition: Implications for strong reciprocity theory. PLOS ONE, March 26, 1-14.

Birkás B., Csathó, Á., Gács, B., and Bereczkei T. (2015) Nothing ventured nothing gained: Storng asociation between reward sensitivity and two measures of Machiavellianism. Personality and Individual Differences, 74, 112-115.

A kutatóközpont külső kapcsolatai

Inst. Psychology, University of Newcastle

Dept. Anthroplogy, Oxford University

Max Planck Institute, Vienna

Dept. Psychology, University of Texas

A kutatóközpont tehetséggondozói tevékenysége

12 végzett doktorandusz

16 TDK dolgozat

37 hallgatói konferencia szereplés

Vezető: 
egyetemi tanár
az MTA doktora/Dsc

intézetvezető

72/503 600/24131 vagy 24186

PTE BTK

 

 

 A jövő embere a bölcsész.