Pécsi Tudományegyetem

Bölcsészettudományi Kar

 

                                                          
                                                              

Iskolai zaklatás és cyber-bullying Kutatóközpont

A kutatóközpont neve magyarul és angolul

 

Iskolai zaklatás és cyber-bullying

 

Bullying and cyberbullying

A kutatóközpont honlapja, internetes elérhetősége

 

A kutatóközpont célja, leírása indoklása

Az iskolai bántalmazás (bullying) online és offline formái (cyberbullying) egyre nagyobb problémát jelentenek a fiatalok körében. A bullying kérdésköre éppen ezért mind tudományos, mind gyakorlati szempontból egyre fontosabbá vált. A kutatások jórészt a bullying és cyberbullying pszichológiai folyamatainak megértésére, valamint prevenciós és intervenciós programok létrehozására irányultak.

Kutató csoportunk célja ehhez a munkához kapcsolódva a bullying és cyberbullying magyarországi helyzetének felmérése, és a jelenség pszichés hátterének feltárása. Magyarországon a bullyinggal kapcsolatos  kutatások még gyerekcipőben járnak, ezért is különösen fontos e  probléma tudományos  feltárása. Mindemellett kutatócsoportunk a nemzetközi kutatásokban egy kevéssé vizsgált jelenségre fókuszál: A mentalizáció és a bullying, kifejezetten a cyberbullying összefüggéseire. Habár a bullying és mentalizáció kapcsolata a nemzetközi szakirodalomban fellelhető, a cyberbullying és mentalizáció összefüggésével kapcsolatosan alig vannak nemzetközi kutatások.

A kutatásunk célja feltárni azokat az intraperszonális, interperszonális és csoportos pszichés faktorokat, amelyek rizikó, illetve védőfaktornak számítanak a bullyinggal kapcsolatban. Így vizsgáljuk az empátia, a reflektivitás, az impulzus-kontroll, az érzelem-szabályozás, a morális önfelmentés, bystander-hatás, a mentalizáció jellemzőit. Egy olyan rendszerszintű modellben gondolkodunk, melyet a rendszer szereplőinek dinamikus interakcióira, a rendszert jellemző és fenttartódiszfunkcionális működésmódokra fókuszál. Hosszútávú célunk kutatásaink alapján egy prevenciós és intervenciós modell kidolgozása

Az internetes zaklatás a közösségi oldalak mellett az online játékokban is egyre gyakrabban előfordul. Kutatócsoportunk célja feltárni a játékokban megjelenő zaklatás hátterét a serdülő és fiatal felnőtt korosztályban. Vizsgáljuk az online játék függőség, identitás, karakterrel való azonosulás offline bullyingba való bevonódás, személyiségtényezők, játékos motivációk hatását az online játékokban megjelenő toxikus viselkedésre. Célunk ezzel csökkenteni az online játékokban megjelenő ártalmas, a játék örömét romboló toxikus viselkedést a jövőben.

A kutatóközpont vezetője

Lénárd Kata, PhD, egyetemi adjunktus

A kutatóközpont vezetőjének egyetemi vagy saját honlapja, MTMT oldala, doktori.hu oldala

 

https://doktori.hu/index.php?menuid=192&lang=HU&sz_ID=4271

MTMT azonosító: 10019672

 

 

A kutatóközpont oktató-kutató tagjai

Lábadi Beatrix, PhD, egyetemi adjunktus - MTMT: 10013084

https://doktori.hu/index.php?menuid=192&lang=HU&sz_ID=4269

 

Zsidó András, egyetemi tanársegéd . MTMT:10052048https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57194569011

A kutatásban résztvevő doktori hallgatók

Arató Nikolett

Rivnyák Adrienn

A kutatóközpont legjelentősebb publikációi

Lénárd K. : Interakciók, traumák és rendszerek. In: Egy hajóban... - tanulmánykötet Riskó Ágnes születésnapjára. Szerk.: Gerlinger L. és Kovács P.. Medicina Kiadó 2017, p 207-218.old

Lénárd Kata: A korai beavatkozások szükségessége. In: Bontakozó jelentés. Szerk. : Bóna, A., Lénárd., K., Pohárnok., M. Oriold, Bp, 2017, 335-349.old

Nikolett Arató, Beatrix Lábadi, Kata Lénárd: Cyberbullying and mentalization: What do cyberbullies think? Poster. 18th European Conference on Developmental Psychology 2017. Utrecht,, The Netherlands, Abstract:  p.  511

Nikolett Arató, Beatrix Lábadi, Katalin Lénárd: Cyberbuylling research: A new perspective. BCCD 2017, Budapest CEU Conference on Cognitive Development, 2017, Budapest,Abstract: p.55.

Kovács P, Lénárd K:A Psychoanalytic Interpretation of a Childhood Trauma - The narratives and images of Confusion of Tongues.In: Carmel Cefai, Louis Lagana . Psychology and the Arts: Perceptions and Perspectives. Msida: Malta University Press, 2016. pp. 131-137.

Lénárd K, Alföldi L, Kiss T, Lábadi B: Emotional development in the context of child temperament, family dynamics and mother's emotional capacities.REVIEW OF PSYCHOLOGY: INTERNATIONAL JOURNAL OF CROATIAN PSYCHOLOGICAL ASSOCIATION 23:(1-2) p. 66. (2016)

András Láng, Kata Lénárd:The relation between memories of childhood psychological maltreatment and Machiavellianism.PERSONALITY AND INDIVIDUAL DIFFERENCES 77: pp. 81-85. (2015)

Pohárnok Melinda, Lénárd Kata:A trauma lélektana In: Kiss Enikő Csilla, Makó Hajnalka (szerk.). A gyász, krízis, trauma és a megküzdés lélektana. 398 p. 
Pécs: Pro Pannonia Kiadó, 2015. pp. 221-234

 

Lábadi Beatrix, Beke Anna Mária :Mental State Understanding in Children with Agenesis of the Corpus Callosum- FRONTIERS IN PSYCHOLOGY 8: Paper 94. 12 p. (2017)

 

A kutatóközpont külső kapcsolatai 

ELTE PPK, Pszichológiai Intézet, Iskolapszichológia Tanszék, dr. Jármi Éva

       A kutatóközpont tehetséggondozói tevékenysége

OTDK MÁSODIK HELYEZÉS(2017):Arató N. Mentalizálnak-e a serdülők, ha cyberbullyingot tapasztalnak? A mentalizáció, az empátia, az iskolai légkör és az agresszió hatása a cyberbullyingra adott reakciókra, XXXIII. OTDK, Pedagógiai, Pszichológiai, Andragógiai és Könyvtártudományi Szekció, Szeged, 2017. 04. 18-20. http://otdt.hu/site/resume/42995

 

OTDK MÁSODIK HELYEZÉS (2015):Arató N. Cyberbullying és machiavellizmus: Mi a különbség az áldozat és a zaklató között? XXXII. OTDK, Pedagógiai, Pszichológiai, Andragógiai és Könyvtártudományi Szekció. Debrecen, 2015. 04. 15-17. http://otdt.hu/site/resume/33155

 

Arató N. (2015). Cyberbullying és machiavellizmus. Mi a különbség az áldozat és a zaklató között In Böhm G. & Fedeles T. (szerk.) Specimina Operum Iuvenum 3., Pécs:Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar

 

MESTEREK ÉS TANÍTVÁNYOK II. konferencia : Kutatások az internetes zaklatás területéről. 19 p. 
Konferencia helye, ideje: Pécs, Magyarország, 2017.09.28-2017.09.29. Pécs: PTE BTK Kari Tudományos Diákköri Tanács, p. 18. 1 p.

 

 

 

 

Vezető: 
tudományos munkatárs
PhD
72/503 600/24834

PTE BTK

 

 

 A jövő embere a bölcsész.