Pécsi Tudományegyetem

Bölcsészettudományi Kar

 

                                                          
                                                              

Fejlődés és Klinikai Pszichológia Tanszék

Cím: 
7624 Pécs, Ifjúság útja 6. B épület 1-2. emelet
Telefon: 
+36 72 501 516
Vezető: 
egyetemi tanár
habilitált doktor

tanszékvezető

72/503 600/24113
Munkatársak: 
tanársegéd
72/503 600/24568
egyetemi docens
PhD

tudományos és akkreditációs dékánhelyettes, intézetigazgató-helyettes

72/503 600/24636, 24934
tudományos munkatárs
PhD
72/503 600/24834
adjunktus
PhD
72/503 600/24834

PTE BTK

 

 

 A jövő embere a bölcsész.