Pécsi Tudományegyetem

Bölcsészettudományi Kar

 

                                                          
                                                              

Egészségpszichológiai Kutatócsoport

A kutatóközpont neve magyarul és angolul

Egészségpszichológiai Kutatóközpont – Research Center of Health Psychology

A kutatóközpont honlapja, internetes elérhetősége

-

A kutatóközpont célja, leírása indoklása

Kutatócsoportunk főként a krónikus megbetegedések egészségpszichológiai kérdéseivel foglalkozik, ami a klinikai egészségpszichológia területéhez tartozik. Többek között a szisztémás autoimmun betegek, a cardiovasculáris betegek, a cukorbetegek, a gerincbetegek és a sztómát viselő személyek pszichés és testi jóllétét kutatjuk komplex személyiség-, klinikai  - és egészségpszichológiai vetületben. Kutatási témáink magában foglalják az életminőség, a betegségreprezentáció, a pszichoedukáció, a mentális és fizikai állapot, a személyiségműködés és a betegséggel való megküzdés különböző aspektusait.  Kutatásainkban a mindfulness stresszcsökkentő módszer hatékonyságát és a mindful személyiségdiszpozíció előnyeinek feltárását is vizsgáljuk.

A kutatóközpont vezetője

Prof. Dr. Kiss Enikő Csilla, egyetemi tanár, (dr. habil.)

A kutatóközpont vezetőjének egyetemi vagy saját honlapja, MTMT oldala, doktori.hu oldala

 

Egyetem:

http://pszichologia.pte.hu/prof-kiss-eniko-csilla

 

MTMT: https://vm.mtmt.hu//search/slist.php?nwi=1&inited=1&ty_on=1&url_on=1&cite_type=2&orderby=3D1a&location=mtmt&stn=1&AuthorID=10002265

 

doktori.hu:

https://doktori.hu/index.php?menuid=192&lang=HU&sz_ID=4265

 

A kutatóközpont oktató-kutató tagjai

Dr. Csókási Krisztina, tudományos segédmunkatárs (PhD)

 

Egyetemi: http://pszichologia.pte.hu/csokasi-krisztina

MTMT: https://vm.mtmt.hu//search/slist.php?nwi=1&inited=1&ty_on=1&url_on=1&cite_type=2&orderby=3D1a&location=mtmt&stn=1&AuthorID=10015934

 

Dr. Káplár Mátyás, egyetemi adjunktus (PhD)

 

Egyetem:

http://pszichologia.pte.hu/dr-kaplar-matyas

MTMT: https://vm.mtmt.hu//search/slist.php?nwi=1&inited=1&ty_on=1&url_on=1&cite_type=2&orderby=3D1a&location=mtmt&stn=1&AuthorID=10021474

 

Teleki Szidalisz, egyetemi tanársegéd

 

Egyetem: http://pszichologia.pte.hu/teleki-szidalisz-agnes

MTMT:

https://vm.mtmt.hu//search/slist.php?nwi=1&inited=1&ty_on=1&url_on=1&cite_type=2&orderby=3D1a&location=mtmt&stn=1&AuthorID=10055095

 

A kutatásban résztvevő doktori hallgatók

Bagdi Petra, Stoll Dániel, Endre Szilvia, Makai Gábor, Markó Éva, Vargha Bálint

A kutatóközpont legjelentősebb publikációi

1. Csókási K, Hargitai R, Járai R, Nagy L, Czirják L, Kiss E Cs. Personality and psychopathology in patients with systemic sclerosis. OPEN PSYCHOLOGY JOURNAL 10: pp. 41-48. (2017)

2. Teleki Szidalisz. Krónikus betegség és identitás: Az életrajz megszakadása és narratív rekonstrukció. In: Bóna Adrien, Lénárd Katalin, Pohárnok Melinda (szerk.) Bontakozó jelentés: Tanulmányok a 60 éves Péley Bernadette köszöntésére. 393 p. Budapest: Oriold és Társai Kiadó (2017). pp. 295-301.

3. Varga E, Bugya T, Endre Sz, Herold R, Horváth R, Mákos O, Kiss E Cs, Tényi T. Új módszer szkizofrén betegek szociális kognitív folyamatainak vizsgálatára. PSYCHIATRIA HUNGARICA 32:(3) pp. 313-331. (2017)

4. Vargha Bálint, Kiss Enikő Csilla. Az önszabályozás erő-modellje. MENTÁLHIGIÉNÉ ÉS PSZICHOSZOMATIKA 18:(3) pp. 203-229. (2017)

5. Vajda Dóra, Kiss Enikő Csilla. A mindfulness meditáció alkalmazása a várandósság alatt. In: Szentiványi-Makó Hajnalka, Veszprémi Béla (szerk.) A párkapcsolattól a gyermekágyig: A várandósság, a szülés és a gyermekágy időszakának pszichológiája és pszichoszomatikája. 388 p. Pécs: OCTOPORT Nonprofit Kft. (2017) pp. 166-184.

6. Káplár Mátyás. Stressz és szorongás okozta szomatikus tünetek kezelése relaxációval. In: Nagy András, Dittrich Katalin (szerk.) A vastag- és végbél betegség modern kezelése, műtétei, szűrése, onkológiája és a stressz összefüggése a szomatikus betegségekkel. Konferencia helye, ideje: Mórahalom, Magyarország Kaposvár: Magyar ILCO Szövetség, (2016). pp. 99-114.

7. Vajda D., Kiss E. Cs. Effects of a Mindfulness Based Intervention on Psychological Distress and Romantic Relationships: Results of a Pilot Study. HSOA JOURNAL OF COMMUNITY MEDICINE & PUBLIC HEALTH CARE 3:(1) Paper 014. 6 p. (2016)

8. Csókási Krisztina, Hargitai Rita, Járai Róbert, Nagy László, Czirják László, Kiss Enikő Csilla. Szisztémás autoimmun betegek - rheumatoid arthritis és szisztémás lupus erythematosus - MMPI-2 profiljának vizsgálata. PSYCHIATRIA HUNGARICA 30:(4) pp. 409-417. (2015)

9. Kiss Enikő Csilla, Vajda Dóra, Káplár Mátyás, Csókási Krisztina, Hargitai Rita, Nagy László. A 25-itemes Connor-Davidson Rezíliencia Skála (CD-RISC) magyar adaptációja. MENTÁLHIGIÉNÉ ÉS PSZICHOSZOMATIKA 16:(1) pp. 93-113. (2015)

10. Kiss Enikő Csilla: A lelki ellenálló képesség, a reziliencia jelensége a pszichológiában. In: Kiss E. Cs. és Sz. Makó H. (szerk). Gyász, krízis, trauma és a megküzdés lélektana. Pécs: Pro Pannónia Kiadó. (2015)

 

 

 

 

 

 

A kutatóközpont külső kapcsolatai

1. Országos Gerincgyógyászati Központ,

2. Honvédelmi Minisztérium Állami Egészségügyi Központ – Rehabilitációs Osztály (Pszichiátria),

3. PTE AOK Szívcentrum,

4. PTE AOK Reumatológiai és Immunológiai Klinika,

5. Pécs Megyei Jogú Város Integrált Nappali Szociális Intézmény,

6. Magyar ILCO Szövetség,

 

A kutatóközpont tehetséggondozói tevékenysége

1. Makai Gábor: Az amputáció pszichés vonatkozásai: reziliencia szerepe a rehabilitációban. Magyar Pszichiátriai Társaság kongresszusa, 2018. január 24.

2. Bagaméri Péter. Relationship Between Mindfulness Disposition, Emotion Regulation and Protective Personality Factors. In: Members of the Dr Szondi Lipót Memorial Foundation (Hungary) (szerk.) XXIst Congress of the International Szondi Association: Power of Fate: Past, Present, Future. Konferencia helye, ideje: Budapest, Magyarország, 2017.07.06-2017.07.08. p.17.

3. Endre Szilvia, Kiss Enikő Csilla, Varga Eszter, Bugya Titusz, Herold Róbert, Varga Eszter. A pszicho-szociális rehabilitáció hatékonyságának vizsgálata a szociális kognitív folyamatokban szkizofréniával élő egyének életében. In: Bódog Ferenc, Csiszár Beáta, Hegyi Dávid, Pónusz Róbert (szerk.) DKK17-Doktoranduszok a Klinikai Kutatásokban absztraktkötet. 89 p.
Konferencia helye, ideje: Pécs, Magyarország, 2017.10.28 (Pécsi Tudományegyetem Doktorandusz Önkormányzat). Pécs: Pécsi Tudományegyetem Doktorandusz Önkormányzat, (2017). p. 25.

4. Vargha Bálint, Kiss Enikő Csilla. A flow és az önszabályozás baumeisteri erő-modellje. In: Lippai Edit (szerk.) Személyes tér - közös világ: A Magyar Pszichológiai Társaság XXVI.. Országos Tudományos Nagygyűlése: Kivonatkötet. 347 p. Konferencia helye, ideje: Szeged, Magyarország, 2017.06.01-2017.06.03. Budapest: Magyar Pszichológiai Társaság, (2017). p. 40.

5. Kövesdi Andrea, Bokor Petra, Nagy László, Kiss Enikő Csilla. Investigation of resilience among adolescent girls with anorexia nervosa In: Anita Lauri Korajlija, Drazen Begic, Tanja Jurin (szerk.) 37th STAR Conference: Book of Abstracts. 274 p. Konferencia helye, ideje: Zágráb, Horvátország, 2016.07.06-2016.07.08. Zagreb: Medicinska Naklada, (2016). p. 132.

6. Endre Szilvia, Kiss Enikő Csilla, Takács Hilda. Psychosocial rehabilitation in schizophrenia: A short term longitudinal study. REVIEW OF PSYCHOLOGY: INTERNATIONAL JOURNAL OF CROATIAN PSYCHOLOGICAL ASSOCIATION 23:(1-2) pp. 100-101. (2016) Rijeka, Horvátország: 2016.09.29 -2016.10.01.

7. Vargha Bálint, Kiss Enikő Csilla. Ego Depletion in Children: How the repeated involvement in self-control may result in lower cognitive capabilities like attention, executive functions and persuasion. REVIEW OF PSYCHOLOGY: INTERNATIONAL JOURNAL OF CROATIAN PSYCHOLOGICAL ASSOCIATION 23:(1-2) p. 76. (2016). 12th Alps-Adria Psychology Conference. Rijeka, Horvátország: 2016.09.29 -2016.10.01.

8. Bagdi Petra, Császár-Nagy Noémi, Bolczár Szabolcs, Stoll Dániel Péter, Kiss Enikő Csilla. A szorongás a depresszió és a reziliencia gerincműtét előtti mértékének hatása a gerincműtét utáni életminőségre krónikus fájdalombetegek körében.In: Vargha A (szerk.) Lélek-net a léleknek: Az ember a változó technikai közegek világában: A Magyar Pszichológiai Társaság XXIV. Országos Tudományos Nagygyűlése: Kivonatkötet. 305 p. Konferencia helye, ideje: Eger, Magyarország, 2015.05.28-2015.05.30. Budapest: Magyar Pszichológiai Társaság, (2015). p. 164.

9. Vargha Bálint, Kiss Enikő Csilla. A betegség mint stressz és az azzal való megküzdés. In: Nagy András, Dittrich Katalin (szerk.) Colorectalis tumorral operált betegek után követése, onkológiai kezelésük és emiatti pszichés támogatásuk. Kaposvár: Magyar ILCO Szövetség, (2014). pp. 77-96.

10. Stoll Dániel Péter, Császár Noémi, Bagdi Petra. A krónikus fájdalom és a gerincműtétek kimenetelének pszichoszociális változói. In: Kiss Enikő Csilla, Polyák Lilla (szerk.) ILCO 2012: Sztómaterápiás eszközök befolyása az életminőségre, életvitelre és a lelki ellenálló képesség tényezői. 112 p.
Konferencia helye, ideje: Pécs, Magyarország, 2012.11.09 Kaposvár: Magyar ILCO Szövetség, (2013). pp. 55-67.

 

 

 

 

 

Vezető: 
egyetemi tanár
habilitált doktor

tanszékvezető

72/503 600/24607

PTE BTK

 

 

 A jövő embere a bölcsész.