Pécsi Tudományegyetem

Bölcsészettudományi Kar

 

                                                          
                                                              

Szakdolgozat, záróvizsga

Nyomtatóbarát változatPDF változat

 

 

Tisztelt Végzős Hallgatók!

 

Tájékoztatom Önöket, hogy a 2019/2020. tanév tavaszi szemeszterében a szakdolgozat leadás, valamint a záróvizsgára történő jelentkezés határideje: 2020. március 23. (hétfő). Azon hallgatók számára, akik már korábbi félév során leadták szakdolgozatukat és rendelkeznek érvényes bírálattal a záróvizsgára jelentkezés határideje szintén 2020. március 23. (hétfő). 

 

Tanári MA képzésben (nappali és levelező tagozaton):

A tanári MA képzés végzős hallgatóinak a témabejelentő lap leadási határideje és a tanári záróvizsga előjelentkezési határideje (elektronikusan, e-mailben), 2020. március 23.

A tanári MA képzésben a tanári szakdolgozat (tanulmány és portfólió) leadási, valamint a tanári záróvizsga jelentkezési határideje (jelentkezési lap leadásával, a Tanulmányi Osztályon): 2020. május 4. Felhívom figyelmüket, hogy a témabejelentő nyomtatvány leadása a záróvizsga feltétele a 2019/2020. tanév tavaszi szemeszteréhez tartozó, júniusi tanári záróvizsga időszakban.

 

Osztatlan szakpáros képzésben (nappali tagozaton):

Az osztatlan szakpáros képzés végzős hallgatóinak a záróvizsga előjelentkezési határideje (elektronikusan, e-mailben): 2020. március 23.

Az osztatlan szakpáros képzésben, a diszciplináris szakdolgozat leadásának (amennyiben a BTK valamely képzésén záróvizsgázik), valamint a záróvizsgára történő jelentkezés határideje (jelentkezési lap leadásával, a Tanulmányi Osztályon): 2020. március 23.

Az osztatlan szakpáros képzésben a tanári portfólió leadási határideje (Tanulmányi Osztályon): 2020. május 29.

 

Rövid ciklusú képzésben (levelező tagozaton):

A rövid ciklusú levelező képzés végzős hallgatóinak záróvizsga előjelentkezési határideje: 2020. március 23.

A rövid ciklusú levelező képzésben a tanári portfólió leadási határideje és záróvizsgára történő jelentkezés (jelentkezési lap leadásával, a Tanulmányi Osztályon): 2020. május 29.

Pszichológia BA képzésben a műhelymunkák leadása a Pszichológia Intézetben, záróvizsgajelentkezés a Tanulmányi Osztályon 2020. március 23.

A szakdolgozatot két példányban szükséges leadniuk a megadott határidőig a Tanulmányi Osztály ügyfélfogadási idejében. Egy dolgozatot kérünk bőrkötésben, a másik példány lehet spirálozott formátumú is.

A Portfólió leadása 1 példányban +CD történik a Tanulmányi Osztályra.

 

A postán érkező dolgozatok esetében, a postai feladás dátuma nem lehet későbbi a leadási határidő dátumánál. A záróvizsgára történő jelentkezéshez szükséges, hogy legkésőbb a dolgozat leadásával egy időben benyújtsák a témabejelentő űrlapot, a záróvizsgára történő jelentkezés űrlapját, valamint az oklevél adatlapot is. A szükséges nyomtatványokat a Kar honlapján érhetik el (https://btk.pte.hu/urlapok). Felhívjuk figyelmüket, hogy jelentkezéshez a képzési formájuknak megfelelő (BA, MA, Osztatlan tanári) űrlapot használják!

 

Értesítjük Önöket, hogy a Kari Tanács határozata értelmében, a 2010/2011-es tanév tavaszi szemeszterétől a diplomamunkához csatolni kell az úgynevezett Plágium nyilatkozatot is, amelyet megtalálnak a Kar honlapján a Hallgatóinknak/Űrlapok/Általános űrlapok (https://btk.pte.hu/hallgatoi_altalanos) menüpont alatt. A dolgozat eredetiségéről szóló nyilatkozatot a szakdolgozatba köttessék bele! Az eredetiségről szóló nyilatkozat (plágium nyilatkozat) a feltöltés kötelezettségének vállalására is szolgál, továbbá be kell kötniük a a szakdolgozat Felhasználási nyilatkozatát is.( Űrlapok/ BA-űrlapok- Alapképzések)

 

Felhívjuk figyelmüket, hogy a Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 5. számú melléklete, a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat (TVSZ) 60.§ (6) bekezdése alapján szakdolgozatát köteles feltölteni a NEPTUN tanulmányi rendszerbe. Mindezt a szakdolgozat leadását követően tudja megtenni, miután a Tanulmányi Osztály megtette a szükséges adminisztrációs lépéseket.

Feltöltési határidők:

BA, MA, Osztatlan képzésben, Pszichológia BA képzésben szakdolgozatát/műhelymunka 2020. április 10-ig

Tanári MA képzésben szakdolgozatát és a portfólióját 2020. május 15-ig

Osztatlan képzésben pedig portfólióját 2020. június 5-ig.

A szakdolgozat feltöltése a Hallgatói WEB-en, a Tanulmányok/Szakdolgozat, Szakdolgozat jelentkezés/ Szakdolgozat feltöltése menüponton történik.

 

Felhívjuk figyelmüket, hogy késedelmes szakdolgozat és portfólió leadásra kizárólag a témavezető, konzulens írásos engedélyével és napi 1.000 Ft késedelmi díj befizetése mellett van lehetőségük legkésőbb 2020. március 30-ig, tanár MA képzésben 2020. május 11. péntekig, ekkor 5.000 Ft befizetéséről kell az igazolást hozniuk. 

Szakdolgozatot 2020. március 30. illetve tanári MA képzésben 2020. május 11. után nem áll módunkban átvenni! Osztatlan szakpáros és rövid ciklusú képzésben a portfólió késedelmes leadására nincsen lehetőség! 2020. május 29. után portfóliót nem áll módunkban átvenni!

 

A szakdolgozat késedelmes leadásának befizetése a következő módon zajlik a jogviszonnyal rendelkező hallgatók esetében:

 

  1. A hallgató a saját Neptun felületén, a Pénzügyek/Befizetés menüpont alatt kiírja magának a befizetendő tételt (Tétel kiírása gomb). Mivel a „Szakdolgozat késedelmes leadása” jogcím 1.000 Ft-os tétel, ezért a tételt annyiszor kell kiírni, ahány munkanap késedelemmel adják le a dolgozatot (tehát, aki pl.:március 30-án adja le a dolgozatát, annak 5 x 1000 Ft-ot kell kiírnia saját magának. Részletes leírás a https://neptun-web2.tr.pte.hu/hallgato/login.aspx kezdőoldalon a „Kiírás (befizetendő pénzügyi tétel) készítése PTE 20160216.pdf file” megnyitása után olvasható.
  2. A tétel kiírása után vagy az egyetemi pénztárakban fizetheti be a késedelmi díjat, vagy a NEPTUN webes felületéről kezdeményezett SimplePay bankkártyás befizetéssel.
  3. a SimplePay befizetésről bővebben itt olvashat: https://neptun.pte.hu/hu/segedlet/penzugyek_1_teritesi_dijak_befizetese
  4. a további befizetési módokról itt olvashat: http://kti.pte.hu/content/hasznos-informaciok

Kérjük, figyeljenek arra is, hogy a Térítési és Juttatási Szabályzat 1. számú melléklete alapján a záróvizsga díja, hallgatói jogviszonnyal már nem rendelkezők részére 10.000 Ft. A befizetési bizonylatot a Tanulmányi Osztályon továbbá a záróvizsgán is be kell mutatnia!

A záróvizsgadíj rendezési lehetősége: saját Neptun felületén, a fent leírtaknak megfelelően.

 

A befizetések végrehajtását a Tanulmányi Osztály ellenőrzi.

 

Felhívom figyelmüket, hogy azok a hallgatók, akiknek le nem zárt kurzuselismertetési, folyamatban levő átkreditálási ügyük, kurzushiányuk van, vagy szakdolgozat készítésre vonatkozó kurzusfelvételük hiányzik, ZÁRÓVIZSGÁRA NEM BOCSÁTHATÓAK!

 

A kurzuselismertetések intézésére a záróvizsgázók vizsgaidőszakának végéig, 2020. május 15-ig van lehetőségük.

Az ezt követően beérkező kérvényeket a Tanulmányi Osztálynak nem áll módjában elfogadni, határidőn belül rögzíteni. Felmerülő kérdéseikkel kérjük, időben keressenek fel bennünket!

Nyelvvizsga-követelmények teljesítésének igazolása a diplomaosztón részt venni szándékozó záróvizsgázóknak  2020. június 2.

 

Pécs, 2020. február 21.

Huszárné Mánfai Mária
a Tanulmányi Osztály vezetője

 

Szakdolgozat leadása 


Anyakar


Szakpár


Szakdolgozat leadási határidő


Leadás helye


Portfólió leadási határidő


Leadás helye

 


BTK

 

BTK – BTK szakpár vagy vegyes szakpár, aki a BTK-ra írja a dolgozatát

03.23.

BTK TO

05.29.

BTK TO

BTK – TTK szakpár, a dolgozatot TTK-ra írja

05.04.

BTK TO

05.29

BTK-TO

  


TTK

 

TTK – TTK szakpár vagy vegyes szakpár, aki a TTK-ra írja a dolgozatát

05.04.

TTK TO

05.29.

TTK TO

TTK-BTK szakpár, a dolgozatot a BTK-ra írja

03.23.

TTK-TO

05.29

TTK-TO


A BTK anyakaros hallgató, ha a TTK-ra írja a dolgozatot, akkor kérjük, záróvizsgajelentkezést adjon le a BTK-TO-ra március 23-ig.

 

 

 


 

 

Tisztelt Végzős Tanár szakos Hallgatók! | Portfólió (pdf)

A rendkívüli helyzetre való tekintettel a diplomadolgozat leadásáról kiadott tájékoztatást a tanári dolgozatokra és portfóliókra a következőkben egészítem ki Önöknek. A rendkívüli helyzetben minden tevékenységet elektronikusan kell megoldanunk.

A záróvizsgára jelentkezés űrlapjának és oklevél adatlapjának kitöltése, leadása osztatlan tanárszakosok esetében március 23-ig megtörtént.

A Tanulmányi Osztály kizárólag ezen dokumentumokkal tudta elindítani azt a folyamatot, amelynek eredményeképpen Önök fel tudják tölteni szakdolgozatukat/portfóliójukat.
A szakdolgozat és a portfólió részét képezi a Felhasználási nyilatkozat és Plágiumnyilatkozat is. A Neptunban ezt az egy, mindent tartalmazó dokumentumot tudja feltölteni.

Tanári MA képzésben (nappali és levelező tagozaton):

A tanári MA képzés végzős hallgatóinak a témabejelentő lap leadási határideje és a tanári záróvizsga előjelentkezési határideje (elektronikusan, e-mailben) 2020. március 23. volt.
A tanári MA képzésben záróvizsga jelentkezési határideje (jelentkezési lap és oklevél adatlap elektronikus beküldésével) a Tanulmányi Osztályra: 2020. május 4.
Felhívom figyelmüket, hogy a témabejelentő nyomtatvány beküldése a záróvizsga feltétele a 2019/2020. tanév tavaszi szemeszteréhez tartozó, júniusi tanári záróvizsga időszakban.

Osztatlan szakpáros képzésben (nappali tagozaton): Az osztatlan szakpáros képzés végzős hallgatóinak a tanári záróvizsga előjelentkezési határideje (elektronikusan, e-mailben): 2020. március 23. volt.

Az osztatlan szakpáros képzésben (amennyiben a BTK valamely képzésén záróvizsgázik), a szakos záróvizsgára történő jelentkezés határideje (jelentkezési lap elektronikus leadásával, a Tanulmányi Osztályra: 2020. március 23. volt, a diszciplináris szakdolgozat feltöltésének a Neptun rendszerbe pedig 2020. április 10.

Az osztatlan szakpáros képzésben a tanári záróvizsgára történő jelentkezés elektronikus leadási határideje a Tanulmányi Osztályra: 2020. május 29.

Rövid ciklusú képzésben (levelező tagozaton): A rövid ciklusú levelező képzés végzős hallgatóinak záróvizsga előjelentkezési határideje: 2020.március 23. volt.

A rövid ciklusú levelező képzésben a tanári záróvizsgára történő jelentkezés elektronikusan leadott jelentkezési lappal és oklevél adatlappal a Tanulmányi Osztályra: 2020. május 29.

Feltöltési határidők:

Tanári MA képzésben szakdolgozatát és a portfólióját 2020. május 15-ig

Osztatlan és rövidciklusú levelezőképzésben pedig portfólióját 2020. június 5-ig kell feltölteniük.

A szakdolgozat /portfólió feltöltése a Hallgatói WEB-en, a Tanulmányok/Szakdolgozat, Szakdolgozat jelentkezés/ Szakdolgozat feltöltése menüponton történik.

Osztatlan szakpáros és rövid ciklusú képzésben a portfólió késedelmes leadására nincsen lehetőség! 2020. május 15. illetve június 5. után portfóliót nem lehet feltölteni.

Mivel az intézménylátogatási tilalom továbbra is áll Önökre, a szakdolgozatokat nem adhatják le személyesen. Kérjük, hogy postai úton se adják fel ezeket!

A dolgozatok/portfóliók értékelése szintén a Neptun felületén, illetve elektronikus formában lesz elérhető az Önök számára.

Akik már leadták papír alapon dolgozatukat, azokra csak az időben történő feltöltés kötelezettsége vonatkozik.

Tájékoztatom Önöket, hogy a szakdolgozathoz kapcsolódó eljárás levelemben nem érintett lépései továbbra is érvényben vannak. Erről itt tájékozódhat:

https://btk.pte.hu/sites/btk.pte.hu/files/files/hallgatoinknak/to/Tajekoztato-zarovizsgazoknak_diplomaleadasrol-feltoltesrol_2020-februar-vegleges_0.pdf

Kérjük a határidők pontos betartását!
Együttműködésüket és megértésüket köszönöm!

Pécs, 2020. április 20.

Huszárné Mánfai Mária
a Tanulmányi Osztály vezetője


Záróvizsga témakörök

Alapképzések (BA)

Mesterképzések (MA)

Osztatlan tanárképzés (zárószigorlat)

Tanár MA (tanári záróvizsga)

 

Alapképzések (BA)

 

Mesterképzések (MA)

 

Osztatlan tanárképzés

 

 

 

 
 

PTE BTK

 

 

 A jövő embere a bölcsész.