Pécsi Tudományegyetem

Bölcsészettudományi Kar

 

                                                          
                                                              

Osztatlan tanárképzés (O)

Nyomtatóbarát változatPDF változat

AZ ÚJ RENDSZERŰ (OSZTATLAN) TANÁRKÉPZÉSRŐL

Az osztatlan tanárképzésben mesterfokozat (magister, master) és általános v. középiskolai tanári szakképzettség szerezhető.

A megszerzendő kreditek száma legalább 300 legfeljebb 360, a képzési idő 10-12 félév. Az osztatlan tanári mesterképzésben kiadott oklevelek angol nyelvű jelölése a pedagógusképzés területén Master of Education (rövidítve: MEd).

A jelentkezés feltétele: legalább középfokú végzettség.

 

Az új rendszerű képzésben, mely 2013-ban indult először, kétszakos (szakpáros) tanárképzésre lehet jelentkezni. A képzés öt- vagy hat éves, attól függően, hogy a hallgató általános iskolai vagy középiskolai tanár szeretne lenni.

Az első három évben a tanárjelöltek kétszakos közös képzésben vesznek részt, tehát együtt tanulnak az általános iskolai és a középiskolai tanári pályára készülők. Szaktárgyi és szakmódszertani órák mellett pedagógiai és pszichológiai kurzusokat is végeznek. A harmadik év után érdeklődésüknek és eredményeiknek megfelelően folytathatják tanulmányaikat az általános iskolai vagy a középiskolai tanári szakon. A negyedik évtől előbbiek még két évet, utóbbiak még három évet töltenek el a képzésben. Az utolsó év mindkét képzéstípusban szakmai gyakorlattal zárul. Ezt egy rövidebb tanítási gyakorlat előzi meg a negyedik vagy az ötödik évben. A képzés tanári szakdolgozattal és tanári záróvizsgával zárul - lsd. sematikus ábra.

A diploma kiadásának feltétele továbbá egy középfokú komplex (B2) nyelvvizsga az Európai Unió és az Egyesült Nemzetek Szervezete (ENSZ) hivatalos nyelveiből vagy romani, illetve lovári (cigány) vagy beás (cigány) nyelvből legalább egy, államilag elismert középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges. Az Európai Unió hivatalos nyelvei közé tartozik a bolgár, horvát, cseh, dán, holland, angol, észt, finn, francia, német, görög, magyar, ír, olasz, lett, litván, máltai, lengyel, portugál, román, szlovák, szlovén, spanyol, svéd; az ENSZ hivatalos nyelvei közé az angol, arab, francia, mandarin kínai, orosz és spanyol. (2017. jan. 3.)

Ha egy hallgató tanulmányai során (legkorábban egy teljesített év után) úgy dönt, hogy mégsem tanári oklevelet szeretne, úgy átjelentkezhet a kar kapcsolódó, nem tanári alapképzésére.

 

Klebelsberg képzési ösztöndíj a tanárszakos hallgatók számára (lsd. még itt)

 

Felvételi információk

Az osztatlan tanárszakokra megállapított felvételi vizsgatárgyakról a Kar 2018. évi meghirdetésében lehet tájékozódni.

Az osztatlan tanárképzéseknél kötelező alkalmassági vizsga az előírás (a vizsgák időpontja: 2020. május 25-29). A vizsgák egységesek, így a jelentkező az általa első helyen megjelölt intézménybe fog vizsgabehívót kapni, a többi helyen vizsgáznia nem kell, eredményét a többi intézmény átveszi. Az alkalmassági vizsgákért a vizsgát bonyolító intézmény különeljárási díjat kérhet, mely a PTE-BTK-n 4.000 forint.

A média-, mozgókép és kommunikációtanár szakon az alkalmassági mellett, gyakorlati vizsgát (a vizsga időpontja: 2020. május 29.)  is kell tartani.

Az állami ösztöndíjas osztatlan tanárképzésbe bekerülni kívánóknak min. 305 ponttal kell rendelkezniük - ettől az egyes szakok ponthatára csak felfelé térhet el.

Azok számára, akik BA-oklevéllel jelentkeznének az osztatlan tanárképzésbe, az emelt szintű érettségi követelménye kiváltható a diplomás pontszámítással. Bővebben a diplomás pontszámításról ITT!

 

A PTE-BTK tanárképzési kínálata

Szakjainkon általános iskolai vagy középiskolai tanári szakképzettség szerezhető.

 

 

Szakjaink egy részét a társítjuk a Művészeti Kar ének-zene tanár szakjával, a Természettudományi Kar egyes szakjaival is valamint a Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola hittanár-nevelőtanár szakjával. 2019-re is több mint 100 féle párosítást hirdetünk.

FONTOS! A társkarokkal közös képzések egyes esetekben nem a PTE-BTK meghirdetésében jelennek meg. Ebben a táblázatban egységes szerkezetben láthatók a meghirdetett szakok, a hirdető karok megjelölésével.

2020-ra meghirdetett tanári szakpárjaink                                      *

PTE BTK

 

 

 A jövő embere a bölcsész.