Pécsi Tudományegyetem

Bölcsészettudományi Kar

 

                                                          
                                                              

Oktatóknak szóló információk

Nyomtatóbarát változatPDF változat

A félév ütemezése

 

Oktatói űrlapok (szakdolgozatértékelő lapok)

 

Záróvizsgaelnöki megbízatások

A jelenleg hivatalban lévő záróvizsgaelnökök névsorát, illetve megbízatási idejüket tartalmazó táblázat

Záróvizsgaelnökök (.pdf). (frissítve: 2018. 05. 23.)

PTE SzMSz 5. sz. melléklet (Tanulmányi és Vizsgaszabályzat) 62.§ (1)-(2) bekezdése szerint:

„62. § (1) A záróvizsgát záróvizsga-bizottság előtt kell tenni, amelynek elnöke és legalább még két tagja van. A záróvizsga-bizottságot úgy kell összeállítani, hogy legalább egy tagja egyetemi (főiskolai) tanár, illetve egyetemi (főiskolai) docens legyen, továbbá legalább egy tagja ne álljon foglalkoztatási jogviszonyban az Egyetemmel.

(2) A záróvizsga-bizottság elnökét - a kari tanács egyetértésével - a dékán bízza meg 1-3 év időtartamra. A bizottság elnöke a kar egyetemi (főiskolai) tanára vagy docense, valamint külső, elismert szakember lehet. Az elnök akadályoztatása esetén a dékán kijelöli a záróvizsga-bizottság elnöki tisztségét ideiglenes jelleggel betöltő személyt, tartós akadályoztatás esetén új elnököt kell megbízni."

 

Letölthető arculati elemek (kari ppt sablonok)

A tartalom csak bejelentkezés után érhető el az arra jogosult felhasználók számára.

  

Oktatói segédlet az A 323-as informatikai terem oktatássegítő szoftver használatához

Bemutató a programról (.ppt)

A szoftver használatának leírása (.pdf)

 

Érdekképviselet

PTE Felsőoktatás Dolgozók Szakszervezete

Kari Szakszervezeti bizalmi: dr. Bertók Rózsa (bertok.rozsa@pte.hu)

PTE BTK

 

 

 A jövő embere a bölcsész.