Pécsi Tudományegyetem

Bölcsészettudományi Kar

 

                                                          
                                                              

Kari Tanács - választókörzetek

Nyomtatóbarát változatPDF változat

1. sz. választókörzet

Francia Tanszék
Olasz Tanszék
Spanyol és Ibero-amerikai Tanulmányok Tanszék

2. sz. választókörzet

Horvát Tanszék
Szláv-filológia Tanszék

3. sz. választókörzet

Klasszikus Irodalomtörténeti és Összehasonlító Irodalomtudományi Tanszék
Modern Irodalomtörténeti és Irodalomelméleti Tanszék
Nyelvtudományi Tanszék

4. sz. választókörzet

Esztétika és Kulturális Tanulmányok Tanszék
Filmtudományi és Vizuális Tanulmányok Tanszék
Filozófiatörténeti Tanszék
Klasszika Filológia Tanszék

5. sz. választókörzet

Angol Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék
Angol Nyelvészeti Tanszék
Angol Nyelvű Irodalmak és Kultúrák Tanszéke

6. sz. választókörzet

Felnőttképzési és Képességfejlesztési Tanszék
Könyvtár- és Információtudományi Tanszék
Művelődéstudományi Tanszék 

7. sz. választókörzet

Német Nyelvészeti Tanszék
Német Nyelvű Irodalmak Tanszéke

8. sz. választókörzet

Általános és Evolúciós Pszichológia Tanszék
Fejlődés- és Klinikai Pszichológia Tanszék
Személyiség- és Egélszségpszichológia Tanszék
Szociál- és Szervezetpszichológia Tanszék

9. sz. választókörzet

Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék
Szociológia Tanszék

10. sz. választókörzet

Közösségi és Szociális Tanulmányok Tanszék
Néprajz-Kulturális Antropológia Tanszék
Politikatudományi és Nemzetközi Tanulmányok Tanszék

11. sz. választókörzet

Ókortörténeti Tanszék
Régészeti Tanszék
Középkori és Koraújkori Történeti Tanszék
Újkortörténeti Tanszék
Modernkori Történeti Tanszék
Német Történelem és Kultúra Délkelet-Közép-Európában Alapítványi Tanszék
Ibero-Amerika Központ

12. sz. választókörzet

Nevelés- és Művelődéstörténeti Tanszék
Nevelés- és Oktatáselméleti Tanszék
Romológia és Nevelésszociológia Tanszék

13. sz. választókörzet

Alkalmazotti körzet

PTE BTK

 

 

 A jövő embere a bölcsész.