Pécsi Tudományegyetem

Bölcsészettudományi Kar

 

                                                          
                                                              

Pótfelvételi az Angol-magyar bölcsészettudományi szakfordító szakirányú továbbképzésen

Nyomtatóbarát változatPDF változat

A képzés kezdete: 2020. szeptember

A képzés munkarendje: LEVELEZŐ tagozat

Konzultációs gyakoriság: 6 alkalom / félév (péntek)

 

A képzés időtartama: 4 félév, 350 tanóra, 120 kredit. 
Költségtérítés összege (előreláthatóan): 150.000 Ft/félév, részletfizetési lehetőséggel

A szak felvételének feltétele: Bölcsészettudomány képzési területen szerzett BA, vagy azzal egyenértékű főiskolai diploma, valamint felsőfokú C típusú (C1) , államilag elismert nyelvvizsga-bizonyítvány angol nyelvből vagy BA Anglisztika diploma.

A felvétel módja: pályázat (CV + diplomamásolat + nyelvvizsga bizonyítvány), melyeket a jelentkezési laphoz kell csatolni; valamint felvételi elbeszélgetés. 
A szóbeli felvételi ideje: külön értesítés alapján a jelentkezések lezárta után. Azok a pályázók, akik ebben a félévben  szerzik meg a diplomájukat, a diploma megszerzésének várható idejét tüntessék fel a CV-n.

Érdeklődés (és előzetes jelentkezés) emailben: csikai.zsuzsa@pte.hu

Jelentkezési határidő: 2020. augusztus 23. 

 

A képzést sikeresen teljesítők szakfordító képesítést kapnak (szakfordító oklevél). A négy féléves képzés során nagy hangsúlyt fektetünk fordítási gyakorlatra (EU-s szaknyelv, gazdasági szaknyelv, publicisztika, irodalmi és kreatív szövegek fordítása). Emellett a diákok elméleti és háttérismereteket is szereznek a fordítástudomány, az Európai Uniós szaknyelv, gazdasági és társadalomtudományi szaknyelv területén. Kulturális és nyelvi ismereteik gazdagítása lesz a cél azokon az órákon, ahol angol nyelvű országok kortárs, 21. századi társadalmi és kulturális eseményeivel és irodalmával ismerkednek.

 

A képzés teljesítéséhez diplomamunka megírása és megvédése szükséges. A diplomamunka részei:

– 10-20 000 n terjedelmű szakszöveg angolról magyar nyelvre fordítása

–  5 000 n terjedelmű magyar nyelvű szöveg angolra fordítása

–  10 000 n terjedelmű értekezés a fordítás során felmerült problémákról. 

PTE BTK

 

 

 A jövő embere a bölcsész.