Pécsi Tudományegyetem

Bölcsészettudományi Kar

 

                                                          
                                                              

GY.I.K.

Nyomtatóbarát változatPDF változat

Gyakran Ismételt Kérdések

Mit kell tudni a beiratkozásról, bejelentkezésről?

BEIRATKOZÁS (elsős hallgatók): Neptun rendszerében történő bejelentkezés után elektronikus beiratkozási lapot tölt ki, melyet nyomtatott, aláírt formában juttat el a Tanulmányi Osztályra (személyesen vagy postai úton) az aktuális féléves ütemezés szerint.

A Tanulmányi és Vizsgaszabályzat értelmében:

1/A.§ A jelen szabályzat 22. §-a rendelkezéseitől eltérően a Karon a beiratkozás félévében csak az alábbi esetekben szünetelhet adott hallgató jogviszonya:

a)      az önkéntes tartalékos katonai tényleges szolgálatteljesítés időtartama alatt;

b)      abban az esetben, ha a TB arra hivatkozva engedélyezi a hallgatói jogviszony szünetelését, hogy a hallgató a hallgatói jogviszonyból eredő kötelezettségeinek szülés, továbbá baleset, betegség, vagy más váratlan ok miatt, önhibáján kívül nem tud eleget tenni.

 

BEJELENTKEZÉS (felsőbb évesek): Az NEPTUN rendszeren keresztül történik (bejelentkezés-ügyintézés-állapotváltás fül) az aktuális féléves ütemezés szerint (AKTÍVra állítja magát).

Jogszabályi háttér: TVSZ. 15.§. „A HALLGATOI JOGVISZONY", TVSZ. 36.§. „A BEIRATKOZAS, BEJELENTKEZES RENDJE

 

Hogyan lehet félévet halasztani?

Beiratkozáskor (elsős hallgatók)  csak a TVSZ alábbi szabályozása alapján:

1/A.§ A jelen szabályzat 22. §-a rendelkezéseitől eltérően a Karon a beiratkozás félévében csak az alábbi esetekben szünetelhet adott hallgató jogviszonya:

a) az önkéntes tartalékos katonai tényleges szolgálatteljesítés időtartama alatt;

b) abban az esetben, ha a TB arra hivatkozva engedélyezi a hallgatói jogviszony szünetelését, hogy a hallgató a hallgatói jogviszonyból eredő kötelezettségeinek szülés, továbbá baleset, betegség, vagy más váratlan ok miatt, önhibáján kívül nem tud eleget tenni.

Bejelentkezéskor a hallgató az NEPTUN-ban nyilatkozik  arról, hogy  adott félévben hallgatói jogviszonyát szünetelteti (PASSZÍVra állítja magát).

A hallgató jogviszonyát több alkalommal is szüneteltetheti, de a hallgatói jogviszony egybefüggő szüneteltetésének ideje nem lehet hosszabb, mint két félév, és tanulmányai a képzési és kimeneti követelményekben szereplő képzési idő kétszeresét nem léphetik át - egyaránt számítva az aktív és passzív féléveket is.

Jogszabályi háttér: TVSZ. 22.§. „A HALLGATÓI JOGVISZONY SZÜNETELÉSE"

 

Tantárgy és kurzusfelvétel

A hallgatói NEPTUN felületen történik, a mindenkori ütemezésnek megfelelő időpontokban az őszi és tavaszi félévekben egyaránt. A  kurzusok felvétele szintén az ütemezésben meghatározott időpontig (a félév kezdetétől kb. 4 hét) módosítható, azaz visszavonulhat kurzustól és utólag is van mód kurzusfelvételre. (TVSZ  41-44.§)

 

Költségtérítés befizetése

Az önköltséget három (egyenként 40%-30%-30%-os) részletben lehet befizetni:

 • az első részlet (40 %) befizetési határideje: 2019. augusztus 23;
 • a második részlet (30 %) befizetési határideje: 2019. október 15.
 • a harmadik részlet (30 %) befizetési határideje: 2019.november 15.
 •  

Részletes információk: http://kti.pte.hu/menu/43

A 30% mértékű költségtérítés részletek késedelmes befizetése esetén késedelmi díj kerül felszámításra, a késedelmi díj összege a késedelemmel érintett költségtérítés részlet 6 %-a. (TJSZ. 52. §)

Mérséklés csak két lezárt félévet követően kérhető, a szemeszter első hetének végéig.

 

Hol folyik ügyintézés diákhitellel, költségtérítéssel, ösztöndíjjal, diákigazolvánnyal kapcsolatosan?

Honlap:                                   kti.pte.hu

E-mail cím:                              infokti@pte.hu

Ügyfélszolgálat címe:               7622 Pécs, Dohány u. 1-3. (ÁJK „Z” épület, alagsor)

Ügyfélszolgálat nyitvatartása:   hétfőtől-csütörtökig 8-15 óráig (ebédidő: 12.00-12:30-ig);

pénteken 8-12-óráig

Telefonszám:                           72/501-681

Levelezési cím:                        OIG KTI 7622 Pécs, Vasvári Pál u. 4.

Az Oktatási Igazgatóság/Hallgatói Pénzügyek linken belül a nyomtatványok, GYIK (gyakran ismételt kérdések) rovaton belül sok, értékes információ megtalálható.

 

Mikor szűnik meg a hallgatói jogviszony?

 • Az Egyetem egyoldalú nyilatkozattal szüntetheti meg a hallgatói jogviszonyt, ha két egymás utáni passzív félévet követően a hallgató a következő tanulmányi félévre nem jelentkezik be, vagyis a félévet nem aktiválja.
 • Tanulmányi okból történő elbocsátással szűnik meg a hallgatói jogviszony, amennyiben a hallgató valamely kurzust háromszor felvette, és nem teljesítette; továbbá ha a hallgató nem szerzi meg az abszolutóriumot a képzési idő kétszerese alatt, vagyis az aktív és a passzív féléveknek az összege nem haladhatja meg a képzési idő kétszeresét. (további részletek: ld.: TVSZ 5. fejezet 23.§
 • A tanulmányaikat a 2012/2013. tanévben, illetve ezután megkezdő hallgatók esetében a tanulmányi osztály vezetője megszünteti annak a hallgatónak a hallgatói jogviszonyát, akinek az azonos tantervi egységből tett sikertelen javító, és ismétlő javító vizsgáinak összesített száma eléri az ötöt. (további részletek: ld.: TVSZ 5. fejezet 23.§)
 • Alapvizsga?

 

Hogyan lehet átkerülni államilag finanszírozott képzésbe?

 • A tanulmányaikat 2007. szeptembere után államilag finanszírozott (2012-től állami ösztöndíjas vagy részösztöndíjas) képzésben kezdő, de költségtérítéses képzésre átsorolt hallgatók helyére, a tanévek elején automatikus átsorolással a tanulmányi eredményük alapján kerülhetnek be a legjobb hallgatók.
 • Új felvételi eljárással.
 • A tanév során szakjukat leadó államilag finanszírozott (2012-től állami ösztöndíjas vagy részösztöndíjas) hallgatók helyére kerüléssel, amit automatikusan töltenek be a tanév elején az adott szakon legjobb tanulmányi eredményt elérő költségtérítéses hallgatókkal. Részletes leírás: Térítési és juttatási szabályzat III. fejezet 43. §

 

Milyen nyelvvizsga követelmények vannak a BA, MA képzésekben?

ITT, illetve a szakos tantervekben, a szakleírásoknál találhatók.

 

Ki mikor fizet önköltségtérítést? Át lehet-e kerülni támogatott képzésről önköltséges képzésre?

Költségtérítést azoknak a hallgatóknak kell fizetniük:

 • akiket eleve önköltséges képzésre vettek fel a felvételi eljárás során;
 • akik a tanulmányaikat BA képzésben 2007 szeptembere után kezdték meg államilag finanszírozott képzésben, de az egyes tanévek végén lefuttatott ellenőrzés során a tanulmányi eredményük alapján költségtérítéses képzésre átsorolják.

Részletes leírás: Térítési és Juttatási szabályzat III. fejezet 42., 43. §

 • a Térítési és Juttatási szabályzat 6. , 7., 8. §-ban részletezett módon, akik kimerítették az adott képzéshez rendelkezésre álló támogatási időt

 

PTE BTK

 

 

 A jövő embere a bölcsész.