Pécsi Tudományegyetem

Bölcsészettudományi Kar

 

                                                          
                                                              

Gólya-hír

Nyomtatóbarát változatPDF változat

Kedves Gólyák!

Önök hazánk első, 1367-ben megalapított egyetemének lettek a polgárai.

Ha a 11. századtól kezdve nem jöttek volna létre az egyetemek, ma teljesen másként látnánk a világot, más kulturális és társadalmi környezet venne körül bennünket, és minden bizonnyal egészen másként élnénk az életünket. Európa, Magyarország elképzelhetetlen a tudás, a tanulás és a megismerés kitüntetett intézményei, az egyetemek nélkül.

Amint az európai egyetemek úgynevezett Magna Chartája, vagyis az alapelveket rögzítő dokumentuma leszögezi, az egyetem feladata a kultúra megteremtése, tanulmányozása, értékelése és hagyományozása, és akkor tehet eleget küldetésének, ha erkölcsileg és intellektuálisan is önálló és független a politikai és gazdasági hatalomtól. Az egyetem olyan hely, ahol a tanítás és a tudományos kutatás elválaszthatatlan egymástól, ahol találkoznak a tudásuk és ismereteik bővítésére, elmélyítésére és átadására kész tanárok a diákokkal, akik hajlandók e tudás révén gondolkodásukat gazdagítani.

Ezen alapelvek szerint karunkon jelenleg huszonnyolc alapszak, negyvenhárom mesterszak, tizenhat osztatlan tanári szak és majdnem két tucat szakirányú továbbképzés működik. Egy ennyire színes, a társadalmi szükségletekhez folyton igazodó tudományos és intellektuális közeg szükségképpen arra ösztönzi a bölcsész- és társadalomtudományok művelőit, tanárokat és diákokat egyaránt, hogy az egyes szaktudományok elsajátítása és a speciális ismeretek elmélyítése mellett folyton törekedjenek az egyetemes tudásra, és otthonukat, az egyetemet olyan valóságnak tekintsék, amely felülmúlja a földrajzi, politikai, nyelvi és kulturális határokat, és így előmozdítja a különféle kultúrák párbeszédét és kölcsönös megismerését.

Önök is erre kaptak meghívást. Tanuljanak nyelveket, fejlesszék képességeiket, gazdagodjanak tudásban, találjanak otthonra ebben a közösségben, és éljenek a diáklét nagyszerű lehetőségeivel, amely természetesen nem csupán a tanulásra korlátozódik!

 

Prof. dr. Heidl György
PTE BTK dékán

PTE BTK

 

 

 A jövő embere a bölcsész.