Pécsi Tudományegyetem

Bölcsészettudományi Kar

 

                                                          
                                                              

Hibaüzenet

  • Nem lehet létrehozni a CTools CSS gyorsítár könyvtárat. Ellenőrizni kell a files könyvtár jogosultságait.
  • Nem lehet létrehozni a CTools CSS gyorsítár könyvtárat. Ellenőrizni kell a files könyvtár jogosultságait.

Eseménynaptár

Bíráskodási modellek a világ nagy jogrendszereiben - Nyitott Egyetem

Az út - síneken, jégháton, ösvényeken Oroszországban

Dr. Révész György: A tehetség eredete - Bölcsész Akadémia

Gelencsérné Bakó Márta: A szociális kompetencia komponenseinek vizsgálata az iskolával való elégedettség tükrében

Dr. Lilón Domingo Antonio habilitációs előadásai

Nőnapi előadások a Szenesben

Hild Gabriella: Assessment of Young EFL Learners in the Hungarian Educational Context

"Nyilaiktól ments meg Uram, minket" - Hadtörténeti esték

Kasznár Attila: Vallás és kormányzat Kínában

Dr. Kolontári Attila habilitációs előadásai

Shakespeare, a "meg sem született" szerző

Dr. Bajusz Klára habilitációs előadásai

Dr. Várnagy Péter habilitációs előadásai

Világok határán - Mérték médiafesztivál 2015

Dr. Vajda Barnabás habilitációs előadása

Morvay-Sey Kata: Budo harcművészetek alkalmazási lehetőségei az iskolai agresszió kezelésében

Az olvasás fél egészség! - Könyvtári éjszaka a Tudásközpontban

Online felhasználói videók és az internet populáris nyilvánossága - Bölcsész Akadémia

Horatius arcai - Múzsák ellenfényben

Dr. Tarrósy István habilitációs előadásai

Dr. Vitári Zsolt habilitációs előadása

részletes keresés Iskolai zaklatás - A gyermekek közötti terrorizálás, megfélemlítés pszichológiája - Nyitott egyetem

Rendezett tér - színháztudományi konferencia

Dr. Vilmos László habilitációs előadásai

Görföl Balázs: Hans-Georg Gadamer művészet- és költészetfelfogása

Dr. Tarnay László habilitációs előadásai

Takács Zsuzsanna Mária: Falusi néptanítók élete a 20. század első felében emlékirataik és naplóik tükrében

Dr. Pihurik Judit habilitációs előadásai

Bognár Adrienn: A családi szocializációs tényezők hatása a politikai aktivitásra

Dr. Kovács Gusztáv habilitációs előadásai

Dr. Szombath Attila habilitációs előadásai

Az együttérzés irodalmai és vonzatai /könyvbemutató/

Dávid Ferenc: A magyar katonai titkosszolgálatok megszervezése

Molnár Mária: Normakövető és/vagy normaalkotó tanulók nevelése?

Györkő Enikő: Numerikus képességek tipikus és atipikus fejlődése óvodáskorban

Szántó Diána: Where parallel worlds meet: civil society and civic agency. Politicising polio in Sierra Leone

Németh Ákos: „VIGASZTALÁSUL ÚTNAK INDULUNK…” A „vándorévek” nemzedéke és a két világháború közötti magyar útirajz-hagyomány

Hernádi Ilona: Problémás testet - Nőiség, szexualitás és anyaság testi fogyatékossággal élő magyar nők önreprezentációiban

Kovai Cecília: A cigány-magyar különbségtétel és a rokonság

Pinke Zsolt: Alkalmazkodás és felemelkedés – modernizáció és leszakadás: Kis jégkorszaki kihívások és társadalmi válaszok a Tiszántúlon

Csengel-Plank Ibolya: A budaörsi repülőtér és fotómontázsa mint a modernizmus szimbólumai

Szóka Bernadett: Nyelv- és nyelvoktatás-politika a többnyelvű Svájcban

Dévényi Anna: Nemzetnevelés: pedagógia vagy propaganda?

Szarka Evelin: Van-e kihívója a Castro-fivéreknek? - Pártok, civilek és egyházak Kubában

Eszmény és eszményesítés az Egyházatyák korában

Utak - Közben - Megjelentek

Sorrendmódosító party

4 éves az Orosz Központ

Időértelmezések a magyarságtudományokban

Hauser Arnold tudás- és művészetszociológia szeminárium

Veni Sancte tanévnyitó szentmise

Mucsi Georgina: A halálkép jellegzetességei hospice ellátásban dolgozó szociális munkások és az önkéntes tevékenységet végzők körében

Súrlódások - Turisták és nomádok interakcióinak antropológiája Dél-Etiópiában

Veni Sancte Tanévnyitó ünnepi koncert

Rózsavölgyi Edit: A téri viszonyok kódolása a magyarban és az olaszban. Kontrasztív tipológiai elemzés

Simonovics Ildikó: Divat és szocializmus. Magyarország divattörténete 1945–1968

Vörös Zoltán: Partner vagy agresszor? A 21. századi Kína geopolitikai aspirációi az ország fő tengeri kereskedelmi útvonala mentén

Az értékelő kutatások környezetipari vonatkozásai és IPSEUS szoftverbemutató

Vadhajtások ÉS A jelenkori magyar társadalom

Csibi Norbert: Az országos katolikus nagygyűlések társadalomszervező és közművelődési tevékenysége Magyarországon az első világháború előtt

Hadtörténeti esték - Francia-magyar katonai kapcsolatok a II. világháboróban

Reáliák megfeleltetése: tegnap és ma (Sz.I. Ozsegov tiszteletére)

Nyitott egyetem - A mozgás a legolcsóbb gyógyszer! A fizikai inaktivitás költségvonzata az egészségügyben

Nagyszabású konferencia a középkori pécsi székesegyházról

Lehmann Magdolna habilitációs előadásai

Intellectuals, Inequalities and Transitions: Themes from Iván Szelényi

Gondolatok a népművészet reprezentációjának mai formáiról

Derrida-Lectures/Derrida-előadások - In memoriam Jacques Derrida

Thienemann Tivadar és a mai szaktudományok

Lugossy Réka habilitációs előadása

The Dublin pub song: A smaragdsziget nótái

A neveléstudományi kutatások újabb történeti eredményei

Korszakokon, határokon és régiókon átívelő tradíciók és modernizációs kihívások

Női workshop - 1. alkalom

Női workshop - 2. alkalom

Hit és kétség - Nemzetközi vallásantropológiai konferencia

Fazekas Ferenc: Késő antik transzformáció(k) a valeriai limes mentén (Kr. u. IV-V. sz.)

Bába Szilvia: Magyar identitás a tengeren túli diaszpórában

Farkas István Gergő: The Roman army in Raetia

Soproni András, műfordító előadása

Galia VALTCHINOVA: Towards an anthropology of apparitions: the importance of fieldwork in Southeast Europe

Németek Magyarországon

Patonai Anikó Ágnes: Kísérletek a nemzeti tragédia (újra)teremtésére: Jókai Mór történeti tárgyú drámái az 1850-es években

Afrika: kihívások és lehetőségek

Nyílt nap és nyitott órák a PTE BTK-n

Dr. Felinger Attila: Az elválasztás művészete - Nyitott egyetem

Dr. Ladányi István habilitációs előadásai

Mindenkép(p)en olvasunk! 2015

Nyitott órák a PTE BTK-n

Nyitott órák a PTE BTK-n

Dmitry Anatolevich FUNK: Institutions, Names, and Research Trends in Contemporary Anthropology of Siberia: Is There Anything New?

SUSTAINABLE SOCIAL DEVELOPMENT – THE PROBLEM OF ADDICTIONS FROM A TRANSDISCIPLINARY APPROACH

Mítoszok a fordítástudományban

Pécsi Bölcsész állásbörze

5 éves a Tudásközpont

Az orosz irodalom éve

A sámánizmus újjászületésének kontextusai Oroszországban

Kutatási, szakmai lehetőségek - Kerekasztal beszélgetés

Civitas–Ecclesia–Historia - Könyvek a középkori város- és egyháztörténet területéről

Dr. Híves-Varga Aranka habilitációs előadásai

Dr. Kaposi József habilitációs előadásai

Legújabb 100 történelmi tévhit

Dr. Bús Imre habilitációs előadásai

A szín/tér meghódítása / Rendezett tér

Indries Krisztián: „Ajase herceg, a megbékélt Oidipusz - A pszichoanalízis recepciója a Felkelő Nap országában”

Dr. Vas Bence: Genfi zsoltárok - Nyitott egyetem

Fiatal kutatók az Orosz Központban

Az Orosz Állami Könyvtár Virtuális Olvasótermének átadása

Andl Helga: Kisiskolák, helyi társadalmak, oktatáspolitika. Kisiskolák Baranya megyében

Molnár-Kovács Zsófia: A dualizmus kori magyar középiskolai történelemtankönyvek Európa-képe kortörténeti, iskolatörténeti, tankönyvtörténeti kontextusban

Híves Tamás: Területi oktatáskutatás

Tuboly Ádám Tamás: Advocatus diaboli – Quine és a modális logika

Grabovac Beáta: Az affektív lexikon szerveződése és működése korai és kései szerbiai kétnyelvű személyeknél

Utazás testben és lélekben

Énlaka kulturális öröksége

Turcsán-Tóth Zsuzsanna: Alapvetés az Ephesosi Artemis-szobrok ikonográfiai programjának elemzéséhez

Sárközi Ildikó Gyöngyvér: A mártírium homályából. Sibe ősök és hősök a nemzetépítés oltárán

Megemlékezés: A 2. Magyar Hadsereg tragédiája a Donnál. Magyar katonatemetők Oroszországban

Jean MICHAUD: Currents Research Trends in Southeast-Asian Anthropology

"Miért éppen a ruszisztikát választotta?"

Kötetbemutató - Wlislocki Henrik Szakkollégium

Nyitott egyetem - Majdán János: A magyar közlekedés története a postakocsitól az elektromos autóig

Kerényi Mentorkonferencia

Oroszország és a Habsburg Monarchia közötti diplomáciai kapcsolatok története a 18. században

Modernizáció és nemzetállam-építés az előző századforduló Magyarországán

Pálos rendtörténetírás

Szovjet dizájn az 1950-60-as években

Latin történeti költészet, propaganda és történeti tudat Magyarországon a 15. század közepén

Bürokráciacsökkentés, avagy tényleg aktagyár-e a közigazgatás?

Gerhard Seewann: A magyarországi németek története

Hahner Péter: Államférfiak. Fouché és Talleyrand párhuzamos életrajza

Miért éppen a ruszisztikát választotta?

A rekonstrukció revíziója – új források, új meglátások az 1514-es eseményekről

Tóth Csilla: Polgár és kontextusa: identitás és narratív technika Márai Sándor pályáján, 1930-1935. Kontextuális-kulturális narratológiai közelítés

A kanadai francia irodalmi nyelv

II. Rákóczi Ferenc élete és történelmi szerepe

Ragadics Tamás: Helyi társadalom, lokális közösségek az ormánsági kistelepüléseken

Dr. Mrázik Júlianna habilitációs előadásai

Nyitott egyetem - Dr. Kuti Mónika

"Ókor-délután" a PTE Bölcsészettudományi Karán

A halál régészete – halálmód, temetkezési rituálé, halott-tisztelet, archaeothanatológia

Dr. Kurucz Rózsa habilitációs előadásai

A szovjet/orosz film története

Pálmai Judit: 20. század eleji családkép a közoktatás dokumentumaiban

A színpadon túl: az alkalmazott színház formái, lehetőségei, kihívásai

PTE Karrier Pizza Vol. 2. - a siker édes íze

Русский язык и политика - Orosz nyelv és politika

A háború művészete - 10 éves a hadtörténeti esték

Szovjet-magyar irodalmi kapcsolatok az 1960-as években

Dr. Bakk-Miklósi Kinga habilitációs előadásai

Trend és Innováció - Könyvtári éjszaka a Tudásközpontban

Varga Szabolcs habilitációs előadásai

Dr. Keserű József habilitációs előadásai

Dr. V. Szabó László habilitációs előadásai

Dr. Varga László habilitációs előadásai

Dr. Németh Balázs habilitációs előadásai

"Megénekellek Orosz Lélek" - koncert

Dr. Bánkuti Gábor habilitációs előadásai

Krisztián Ágota: Matematikai nehézséggel küzdő gyerekek fejlesztő módszerének kidolgozása és hatásvizsgálata

Könyvtári Roadshow

Tehetségnap 2016

Dóla Mónika: Tettek, szavak, szabályok

Menyhei Zsófia: Developing English Majors’ Intercultural Communicative Competence in the Classroom: “We have learnt […] how much more we need to learn about Intercultural Communication”

Relations between Turkey - Hungary & Fine Arts in Turkey

Schnell Zsuzsanna: Social-cognitive and pragmatic aspects of language acquisition from a developmental perspective

Ramiro Hidalgo - Latin-amerikai víziók

Balatonyi Judit: özös kultúra és különböző identitások? A gyimesi (magyar, román) lakodalmi kultúra vizsgálata

Szakfodítás - Képzés - Kutatás szakmai nap

Dr. Nagy Imre: Mi a dráma? (MTA PAB Tudós Klub)

Olvassunk Puskint! - Az Orosz nyelv napja alkalmából

Molnár Dániel: Molnár Dániel doktorjelölt Kábítószer-politika Magyarországon 1990 és 2014 között

Gál Anikó: Egy kísérlet Magyarországon az 1940-1950-es években az értelmi fogyatékosok pedagógiájának megújítására

„Ha szaladok, agyonlőnek, ha megállok, agyonvernek”

Görcsi Péter: A megtévesztés dramaturgiája. Martin McDonagh művészete.

Afrikai tánc- és dobshow

African Globalities - Global Africans

Találkozások az anyanyelvi nevelésben 3.

A fény és a tűz az ős- és ókorban

Orosz szakos tanári továbbképzés - Программа Курсов повышений квалификации учителей русского языка.

Orientációs napok - osztatlan tanárképzés

Orientációs napok (pszichológia, politológia, nemzetközi tanulmányok, szabad bölcsészet, pedagógia)

Orientációs napok (anglisztika, magyar, romanisztika, germanisztika, romológia, szlavisztika)

Orientációs napok (szociológia, társadalmi tanulmányok, történelem, történelem (régészet), néprajz, szociális munka, ókori nyelvek és kultúrák, kommunikáció és médiatudomány, valamint a kommunikáció és média és a szociális munka foksz)

Orientációs napok (tanári MA és diszciplináris MA)

Veni Sancte - tanévnyitó szentmise

Tanévnyitó Ünnepség

Dr. Font Márta: Pécs: "a tudomány magvainka elhintésére (...) leginkább alkalmasnak látszik" - Rendhagyó Nyitott Egyetem

5 éves az Orosz Központ

Miért éppen a ruszisztikát választotta?"

Kulturális Örökség Napja a Levéltárban

Ács Marianna: Nőnevelés a Felső-Baranyai Református Egyházmegye polgári leányiskolájában és internátusában 1916-1948

"bölcséjszaka" - Kutatók éjszakája, 2016

A Szulejmán-titok: egy elveszett zarándokváros felfedezése - Nyitott Egyetem

The Danubian Riders: Commemoration and Charisma

Varró-Horváth Diána Ágnes: A társas megismerés és a becsapás megértésének fejlődése között fennálló összefüggések 1- 3 éves korú gyermekeknél

Derrida-előadások: Eljövendő egyetem – szuverenitás, szolidaritás, vendégszeretet

Magyar Szociológiai Társaság - éves konferencia

Hatalom, kultusz, irodalom – Sütő András és az 1970-1980-as évek erdélyi magyar irodalma

Mérték Médiafesztivál 2016 - Sorok között

Krisztianizáció: Indentitás, mobilitás, kontinuitás

Szláv-magyar kapcsolatok: múlt, jelen, jövő

Bene Krisztián habilitációs előadásai

Tusori Szabolcs: „Rábeszélőgépek” a szervezetben: a humán és a számítógépes ágensek javaslatainak operatív döntéshozókra gyakorolt hatásai a lezárás iránti igény szintjének függvényében

Molnár Krisztina habilitációs előadásai

Bernadette Gebhardt: Cuius regio, eius nomen? Personennamenpolitik im mehrsprachigen Ungarn am Beispiel des Matrikelgesetzes 1894 ( Személynévpolitika a többnyelvű Magyarországon az 1894. évi anyakönyvi törvény példája alapján)

Az Orosz Film éve - Alekszandr Szokurov: a bensőségesség képei

MOSZT könyvbemutató

Az 1956-os forradalom a hazai és külföldi történelemtankönyvekben

Berghauer-Olasz Emőke: A kinetikus iskolarajz mint közösségek rejtett kapcsolatainak feltáró módszere

Szakmai beszélgetés a migrációról

Nyílt nap - látogatás Szigetvár-Turbékon

Prof. Dr. Thomas Junker: How can school promote phantasy or Why we cannot live without art?

Fülöp Emőke:

Dr. Kőváry Zoltán habilitációs előadásai

Dr. Lénárd László: Szenvedély, szenvedélybetegségek és elhízás (Nyitott egyetem)

Egy klikk a könyvtár - Adatbázis-bemutató

Babos Krisztina: Portugál nyelvpolitikai kérdések – „Rend és Haladás”?

Beke Ottó: A hallhatóság és a láthatóság poétikája. A másodlagos szóbeliség és a digitális írásbeliség irodalmi vonatkozásai

Roginer Oszkár: A jugoszláviai magyar irodalom terei. A (poszt)jugoszláv magyar irodalom és a téralapú közösségi identitás-konstrukciók viszonya (1945-2010)

Pro Scientia Aranyérmesek XIII. Konferenciája

Maksa Gyula habilitációs előadásai

Új városok a XXI. században: kialakulás, átalakulás, társadalmi polarizáció

III. Országos Hon- és Népismeret Konferencia

Kovács Éva: A sikeresség mérési kísérlete – az Európai Kulturális Főváros projektek tükrében

Dr. Láng András habilitációs előadásai

Káplár Mátyás István: Meglátni és megítélni - Az információfeldolgozás korai szakaszában megjelenő affektív tényezők és ezek személyiségbeli meghatározottságának vizsgálata fMRI-vel és Szondi-teszttel

Hallgatói előadások a Pécsi Orosz Központban

Ezerarcú vasút - Sínpárok a közös múltból

Dr. Mandel Kinga Magdolna habilitációs előadásai

Csehország az oroszok szemében. Az orosz nyelv Csehországban

Dr. Barcsi Tamás habilitációs előadásai

A medve, mint az orosz kultúra egy szimbóluma

„… de a hatalom az én kezemben marad…” – Kerekasztal beszélgetés a 100 éve elhunyt Ferenc Józsefről

Thomas Williams: English language learners’ socially constructed motives and interactional moves: An exploratory study

Kindl Melinda: Párhuzamos kényszerpályák. Olasz–magyar diplomáciai kapcsolatok 1943–1945 között

Császár Csilla: ÉNKÉPezés, KÉPMÁSolás. Vizuális kommunikáció és énmegjelenítés a Facebook közösségi hálón és a jelenség pedagógiai vonatkozásai

Dr. Wolf Mária habilitációs előadásai

Nyitott Egyetem - Timár Katalin: Amit pénzért csinálunk: a kortárs képzőművészet és a munka

Pankász Balázs: Online oktatási környezet és IKT tényezők összehasonlító vizsgálata a felsőoktatásban

A filozófiai hermeneutika története, jelentése és perspektívái - doktori workshop

Adni jó! - jótékonysági est

Ünnepi teadélután

PTE BTK Nyílt nap

Nagy Roland - Környezetpolitika és környezettudatosság az Atomvárosban

Nyitott Egyetem - Gyógynövények és a gyógyszerészet

Ingyenes orosz nyelvi kurzusok indulnak

Ismétlés a tudás anyja! - Повторение - мать учения!

Phd értekezés - Sipos Judit: A kulturális sokszínűség megélésének és kezelésének körülményei a hazai és külföldi tanítóképzésben.

Amit még a diplomádhoz teljesítened kell… - Közösségi pedagógiai (iskolai) gyakorlat

Nyitott Egyetem - Dr. Németh Balázs: „ A tudás hatalom”, avagy a népneveléstől a felnőttoktatásig

Pécsi Akadémiai Bizottság Tudós Klub - Kik a machiavellisták?

Orosz farsang - Maszlenyica

Bruce Burnett előadása

Habilitáció - Dr. Domonkos Endre: A külföldi tőke szerepe Közép- és Kelet Európa országainak gazdaságában (tantermi előadás)

Merre tovább Oroszország? - Stier Gábor előadása

Időgazdálkodás? ÉLET-GAZDÁLKODÁS!

Időgazdálkodás? ÉLET-GAZDÁLKODÁS!

Agyunk titkai - A pszichológia napja

Keserü József: Transzmediális világépítés és történetmondás a fantasyben c. előadása

Ismerje meg Karéliát! - kötetlen orosz nyelvű élménybeszámoló és kerekasztal beszélgetés

Nyitott Egyetem - Halada Miklós: Összecsukható tetők az építészetben

Fulbright ösztöndíjak az Egyesült Államokba

SZŐCS KRISZTINA „TEACHERS' AND STUDENTS' PERCEPTIONS OF LANGUAGE LEARNING AUTONOMY AND ITS IMPLICATIONS IN THE CLASSROOM: A CASE STUDY OF ENGLISH AND GERMAN TEACHERS AND THEIR 9TH GRADE STUDENTS”

Kabai Gergely: Regionalizmus és területi politika a Balaton térségében

Gaál Péter:„Az e-lexikográfia aktuális kérdései. Online szótárak, e-szótár tipológia, online szótárak elemzési szempontjai

Nyitott Egyetem - Dr. Bódis József:"....a legkisebb barátaink a legnagyobb ellenségeink."

TURÁNYI ZSÓFIA: A LONGITUDINAL STUDY ON EFL STUDENTS’ SPEAKING DEVELOPMENT IN THREE LOWER PRIMARY GROUPS

FEDEZZÜK FEL AZ OROSZ VILÁGOT - Orosz nyelv és kultúra Pécsett

Cigányság Világnapja

Peter Czipott: "Amit a műfordító lát és láttat: Gondolatok Szerb Antal Utas és holdvilág című regényéről"

Peter Czipott: "Principles, Practice and Pitfalls of Literary Translation"

"Tanárok éjszakája” Pécsen is! – szakmai nap pedagógusoknak

Peter Czipott műfordító előadásai

La letteratura italiana fra interpretazioni tradizionali e applicazioni multimediali. Un percorso storico-critico tra Medioevo e Contemporaneità

Szvetlana Kamisova előadása - Ünnepek napjaink Oroszországában

Holics László zongoraművész szólóestje

Kínai gyógynövény kiállítás

"A szociális és szociológiai képzések elmúlt 25 éve Pécsett című nemzetközi konferenciára"

Állás- és Szakmai Gyakorlati Börze

Prof.Mihail-Razvan Ungureanu előadása: Conflicting Models of Modernization in East- and East-Central Europe in the 19th Century

X. NEMZETKÖZI, XVII. ORSZÁGOS INTERDISZCIPLINÁRIS GRASTYÁN KONFERENCIA

V. KREATÍV TÖRTÉNELEM országos középiskolai tanulmányi verseny - KIÁLLÍTÁS

Keleti Artúr kiberbiztonsági szakértő interaktív előadása

Nyitott Egyetem: Az idő szerepe a sürgősségi ellátásban, azaz "nem múlik, ami késik"

VI. Interdiszciplináris Doktorandusz Konferencia

Dr. Radnai Balázs: Az idő szerepe a sürgősségi ellátásban, azaz - "nem múlik, ami késik"

TÓTH ANETT ÁGNES: "Óvodás korú gyermekek halálfogalmának fejlődése és sajátosságai a szülői magyarázatok és halálattitűdök tükrében"

SIMON KRISZTIÁN BLENDING IS TRENDING: APPLYING BLENDED LEARNING TO MEET EFL STUDENTS’ LANGUAGE NEEDS IN LISTENING AND SPEAKING SKILLS DEVELOPMENT

Akadémiai Kiadó információs napja

Dr. Medve Zoltán emlékest a Szláv Filológia Tanszék és az Orosz Központ szervezésében

Fulbright hallgatói/oktatói/kutatói ösztöndíjak - tájékoztató

A II. világháború éveiben Magyarországon menedéket kapott lengyel menekültek hétköznapjairól - beszélgetés

Emlékest Jevgenyij Jevtusenko tiszteletére

Vöő Gabriella: Kortársunk, Mr. Poe Felfedező utak az összegyűjtött elbeszélésekben

Whitney Traylor előadása Social political and cultural aspects of sports in the USA címmel

OSVÁTH VIOLA: "Gyermekkori kapcsolatok és kapcsolati élmények szerepe a kriminalizálódás alakulásában állami gondoskodásban felnövekedett férfiak körében"

Fodor Mónika nyilvános habilitációs előadásai

Farkas Judit nyilvános habilitációs előadásai

VAJDA DÓRA BEÁTA :„Aktor, partner hatások, interakciók és moderáló tényezők a párkapcsolati minőség és a személyiség közti összefüggésben”

FEDEZZÜK FEL AZ OROSZ VILÁGOT - Orosz nyelv és kultúra Pécsett

5. Könyvtári éjszaka - "Vissza a középkorba"

Dr. Varga Attila: Mibe kerül és mit hozhat a régiók fejlesztése?

Dr. Kövér Lajos: XI. Lajos és kora

Dr. Vukman Péter: A szovjet–jugoszláv konfliktus története (1948–1956)

International Spring – Európa Napok - Újvidéki nap: a PTE és az Újvidéki Egyetem közös programja

Fiatal Kutatók Fóruma - A "Fedezzük fel az orosz világot" hét programja keretében

MAGYAR ADÉL Az értelmi fogyatékos gyermekről és felnőttről alkotott mentális kép alakulása – az elzáró, gyógyító és fejlesztő intézményrendszer tükrében – a kezdetektől a 19. század végéig

Fényes Csaba Paved with intension. Interpretation, framing and social construction in roma education policies. (Szándékkal kikövezve. Interpretációk, értelmezési keretek és társadalmi konstrukciók a roma oktatáspolitikában).

Ismétlés a tudás anyja! - az Orosz Központ szervezésében

Olga Vlagyimirovna Khavanova: Nemzetiségek és a nagyhatalmi erőviszonyok az orosz-osztrák diplomáciai kapcsolatokban a 18. század közepén

Bebesi György: Birodalom összeomlás előtt.

Horizontok és Dialógusok - konferencia

Jubileum a neveléstudományban

NINCS JÖVŐ EMLÉKEZÉS NÉLKÜL-Megemlékezés a Vészkorszakban elhurcolt baranyai áldozatokról

SZOTÁK SZILVIA: Magyar nyelv és magyar népcsoport Burgenlandban: Nyelvi tájképek vizsgálata a többnyelvűség kontextusában

"Tanítványaimban élek tovább" - Emlékkötet bemutató

Mozaikok a pécsi felsőoktatás múltjából és jelenéből - egyetemtörténeti kiállítás

Az Orosz nyelv napja Pécsen

Kacziba Péter : A nemzetközi válságkezelés békeépítő koncepciója és ciprusi alkalmazásának tanulságai

CSÁNYI ESZTER: Frazeologizmusok a német gazdasági sajtóban, helyük a gazdasági szaknyelv elsajátításában

DR. SUHAJDA CSILLA JUDIT: A pályaorientációs tevékenység változása és megvalósulása a köznevelésben a rendszerváltozástól napjainkig, különös tekintettel az információs folyamatokra

Dr. Nagy Gábor Dániel, PhD: Vallás és globalizáció, továbbá Vallás és társadalmi tőke (angol nyelvű összefoglalóval)

Széll Krisztián Alacsony társadalmi-gazdasági státuszú általános iskolák légköre és eredményessége. Fókuszban a reziliens és veszélyeztetett iskolák.

lV. Nemzetközi Utcai Filmfesztivál (WSFF-2017)

Az igazságalkotás metafizikája - Kocsis László könyvének diszkussziója

Orosz nyelvű eőadássorozat

Nemzetközi Utcai Fesztivál - rövidfilm bemutatók

Darvai Tibor: Oktatáspolitika és a Tanító című folyóirat a hatvanas években Magyarországon

Találkozó az Orosz Világ Alapítvány ügyvezető igazgatójával illetve menedzserével

Évnyitó ifjúsági istentisztelet

Kruppa Tamás habilitációs előadásai

Digitális társadalom és médiatudomány

A pécsi jogászképzés történetének szakaszai és ívei - Nyitott egyetem

Mesterek és tanítványok - konferencia

Orosz Központ - fesztivál élménybeszámoló

Fehér Holló művészeti stúdió gyermekrajz kiállítása

Magyar-szláv kapcsolatok: múlt és jelen

Gúti Erika-nyilvános habilitációs előadásai

Az orosz jelenlét Közép-Európában: veszély vagy lehetőség?

Dr. Kéri Katain - Lánynevelés és női művelődés

„University and universality – the place and role of the University of Pécs in Europe from the Middle Ages to present day”

Fraknói Kutatócsoport 1. egyetemi műhelyszemináriuma

Dr. Lábadi Beatrix habilitációs előadásai

ÁNGEL SANZ BRIZ EMLÉKKONFERENCIA. A HOLOKAUSZT EMBERMENTŐI

Horváth Péter: Egyetértés és egyet nem értés

Váraljai Mariann: Az információszerzési szokások vizsgálata a változó tanulási környezetben. Empirikus kutatás a Dunaújvárosi Egyetem hallgatói körében

Publikációs stratégiák, tudománymetria

Fiatal Filozófusok Konferenciája 6.

dr. András Ferenc: Etika a gazdaságban

PTE BTK35/25 - ünnepi rendezvény

Magyar Tudomány Ünnepe - A Per Aspera ad Astra on-line folyóirat jubileuma

Élménybeszámoló

Nemzetközi Utcai Filmfesztivál

Csókási Krisztina: „Pszichoszociális alkalmazkodás rheumatoid arthritises betegeknél: pszichopatológiai és személyiséglélektani vonatkozások”

Demeter Tamás A társadalom zenei képe - A magyar zeneesztétika szociologizáló hagyománya

Leírás - Az ICLA magyar tagozata és a PTE BTK irodalomtudományi konferenciája

Ruszlana Abbaszova, a Pécsi Orosz Központ önkéntese orosz néptáncórája

Az újlatin filológia aktuális kérdései a XXI. században - X. konferencia a Tudomány napja alkalmából

Elekes István: A globális felmelegedés

Pagans and Christians in the late Roman Impire new Evidence, new Approaches

Vitári Zsolt: Náci, pángermán vagy csak német?

Dr. Pilkhoffer Mónika: Nemzeti stílustörekvések az Osztrák-Magyar Monarchia építészetében - Polgári lakáskultúra és térhasználat a dualizmus korában Pécsett

Pál-Lukács Zsófia: Bodor Ádám prózája és a nem naturális narratológia - Az idegen narratív formái -

A hely embere – az ember „helye” Emberközpontú történetírás – helytörténeti kutatás

The World of Swift; Swift and his World. A Celebratory Conference

ÁNGEL SANZ BRIZ EMLÉKKONFERENCIA. A HOLOKAUSZT EMBERMENTŐI

Sensus20 Programs The Limits of Critique

"Világ konyhái egyesüljetek!".

Médiatábor 2017 - kiállítás megnyitó

Mihálik András: ERDÉLY AZ IDŐK SODRÁBAN

Szociális problémák és szociális munka a nemzetközi térben

SUECH: MEGÚJULÓ ENERGIÁK HASZNÁLATA A HORVÁT – MAGYAR CBC TERÜLETEN

Kojanitz László: A középszintű történelem érettségi vizsgán készült esszék elemzése és értékelése a klauzális összefüggések bemutatásának minősége szempontjából.

Adni jó! - jótékonysági est

Márk Mónika: "Az alkoholizmuskezelés amerikai egyesült államokbeli modelljei a változó társadalmi-történeti kontextusok tükrében" (2017) című értekezésének védésére szociológiai tudományok tudományágban

Ismétlés a tudás anyja! - orosz nyelvű kötetlen beszélgetés

PTE BTK Nyílt nap - 2018. január 27.

Barangolások az orosz szólások világában

Kezdő orosz nyelvtanfolyam indul

Induló orosz nyelvtanfolyam

DEMETER GÁBORNÉ „Ablak a világra” Egy moduláris, komplex szemléletű prevenciós olvasási képességfejlesztő program elméleti háttere és modellje

DEMETER GÁBORNÉ: „Ablak a világra” Egy moduláris, komplex szemléletű prevenciós olvasási képességfejlesztő program elméleti háttere és modellje

День короткометражного кино-2017

Az orosz fehér emigráció Magyarországon

Dr. Farkas Judit: Ökofalvak Magyarországon és Térhasználat mint társadalomkritika egy magyar öko-közösségben

Dr. Varga Zoltán: : Fordítás, kulturális kontextus, értelmezés. Egy komparatív poétika vázlata és Petri György politikai költészete: közérzetlíra, performativitás, írónia

Kari Erasmus orientációs nap

Open Day at the Faculty of Humanities and Sciences for future international students

Vladimir Viszockij est

SciVal bemutató és tréning - bevezető alkalom

The role and challenges of political science and international studies in Central Europe

Görcsi Péter: A megtévesztés dramaturgiája

FEKETE TAMÁS: Historical Code-Mixing and Hybrid Place-Names in England

Szalánczi József Krisztián: Németország helye a déli-sarkvidéki Nap alatt

Kucserka Zsófia: Könyvbe vésett jellemek - A szereplői karakter Kemény Zsigmondnál és a 19. századi magyar regényben

SZABÓ MÁTÉ: Roncsolásmentes régészeti módszerek alkalmazása római kori vidéki települések régészetében Magyarországon

Balassa Zsófia: Amikor a dráma elbeszélőt keres - A mono/lóg drámák drámanarratológiai megközelítésének lehetőségei

Dr. Di Blasio Barbara: Művészetek és kompetenciafejlesztés - Módszertani útkeresés a neveléstudományban

Akasha Ghaboosi: Iranian and Hungarian EFL Students’ Essays A Corpus-Based Study

Jeruzsálem sorsa - Pasitka Armin

András Csaba: IDEOLÓGIÁK A TRÓPUSOKON - Retorikaelméleti esettanulmányok a természet diszkurzív alakzatának ideológiai jelentőségéről

Dr. Pintér Nóra: „Betegség mint trauma és veszteségtapasztalat” - „Trauma, nosztalgia és az írás kapcsolata Kertész Imrénél”

"UNIVERSITY AND UNIVERSALITY. THE PLACE AND ROLE OF THE UNIVESITY OF PÉCS IN EUROPE FROM THE MIDDLE AGES TO PRESENT DAY"

Élményközpontú nyelvtanulás módszertani és tartalmi kidolgozása és megvalósítása középiskolás tanulók nyelvtudásának fejlesztésére a Pécsi Tudományegyetemen

MÜLLER ISTVÁN: Megalapozott szakmaválasztás segítése - Speciális szakiskolás fiatalok esélyteremtése a munkaerőpiacon

ERASMUS+ INFORMATION DAY

Az én apoteózisa, avagy a nárcizmus és társadalmi következményei Interdiszciplináris konferencia

Indonéz est - indonéz zene, tánc, ételkóstoló

PUTZ ÁDÁM: „Ki szép, ki jó?” A szépség-sztereotípiák normafenntartó viselkedést, valamint társas ítéletalkotást befolyásoló szerepének vizsgálata

Kraetív történelem - a dualizmus kora

"Hogy jövök én ahhoz?" - nyílt irodalomóra az Orosz Központban

AGÓCS NÁNDOR: ’Dignitas, Auctoritas, Maiestas és Potestas’ Pannoniában”

Webnapló és blogbiznisz:A magyar blogoszféra netnyelvészeti vizsgálata tartalomtípusok és nemek alapján

Hungary and Hungarians In Central and East European Narrative Sources (10th - 17th Centuries)

Orosz nyelvű kötetlen beszélgetés

Soókyová Kristína: Soókyová Kristína Kierkegaard esztétikai-filozófiai programja a kortárs szubjektumkutatás fényében

Deres Kornélia: Képkalapács, Bábhasadás

20 éves a Pszichológiai Intézet - 25 éves a pszichológia szak

Dr. Béres Judit: Az iskoláskor előtti családi írás- és olvasásfejlesztés pszichés háttere – a szülők képzése

Prax Levente: Struktúra és narratíva Peter Greenaway filmjeiben

Szabó Attila: Performatív múltfeldolgozás Közép-Európában és a világszínházban

Karrier Pizza - slow and flow

Színházi politika - politikai színház

ÚJ KUTATÁSOK A NŐNEVELÉS TÖRTÉNETÉBEN - konferencia

Dr. Jankovits Katalin: A korai vaskor időszaka É-Itáliában: paleovenetek és venetek - Adatok É-Itália és a Kárpát-medence későbronzkori kapcsolataihoz

Fiatal kutatók az Orosz Központ vendégei

Dr. Horváth Béla: A gondolkodó József Attila

Hamerli Petra Magyar–olasz kapcsolatok és regionális hatásaik (1927–1934)

Tiborcz-Tóth Tünde Magyarul tanulók köztes nyelvére vonatkozó megfigyelések észt forrásnyelvi környezetben – különös tekintettel a határozottság kifejezésére a magyarban

Prof.Lendvai Endre: A manipuláció nyelve - Язык лжи.

Tóth Orsolya: Egykor és most Tanulmányok a XIX. századi magyar irodalomról

Dr. Nagy István: A prózaíró Marina Cvetajeva

Dr. Kisantal Tamás: A történelemelmélet problémái az ezredfordulón - Értelmezés, túlértelmezés, összeesküvés-elméletek Umberto Eco teoretikus munkáiban és regényeiben

MÉSZÁROS NOÉMI ZSUZSANNA: „A magyarság észlelt kollektív áldozati identitásának hatása az aktuális csoportközi viszonyokra”

Neveléstudományi és romológiai konferencianapok

ПОЛОЖЕНИЕ РУССКОГО ЯЗЫКА В ГРУЗИИ - "Az orosz nyelv helyzete Grúziában"

Dr. Rand Waltzman: Álhírek és dezinformáció (angol előadás)

Bohumil Fořt és Michal Kovář irodalmi előadásai

Pachner Orsolya Csilla: Kategorizáció és autizmus. Perceptuális kategorizáció sajátosságai autizmusban

PACHNER ORSOLYA CSILLA: Kategorizáció és autizmus. Perceptuális kategorizáció sajátosságai autizmusban

Gárdos Judit: Tudáslétrehozás a mai magyar szociológiában Egy esettanulmány

KATONA JÓZSEF: JERUZSÁLEM PUSZTULÁSA - kritikai kiadás

HUSSDE 5 Conference: Dramatic Tradition, Nostalgia and Spectatorship

OLVASSUK PUSKINT A VILÁG NYELVEIN!

Bockovac Tímea: A magyarországi horvátok jelenkori nyelvi állapota és anyanyelvük megőrzésének kilátásai a nyelvi jogok tükrében

Ismétlés a tudás anyja - Повторение мать учения

Így hallgattok ti: a magyar alter évitizedei

Így hallgattok ti: a magyar alter évitizedei

Így hallgattok ti: a magyar alter évitizedei

Így hallgattok ti: a magyar alter évitizedei

Veni Sancte - Ünnepi Tanévnyitó Szentmise

Tanévnyitó Ünnepség

Hideg Gabriella: A fair play jelentéstartalmának összehasonlító vizsgálata közép-kelet-európai, kenyai és malajziai fiatalok körében

Budai Gábor: Dunaújváros szakképzése és munkaerőpiaca az 1993-tól 2013-ig tartó időszakban

METHODOLOGICAL QUESTIONS IN HISTORICAL RESEARCH - International Workshop

Mák Kornél Narratíva és történelmi megismerés-A narrativista történetfelfogás filozófiai alapjai

7 éves az Orosz Központ - ünnepi rendezvény

Békés forradalom - a globalizációkritikus mozgalom története

Nyitott Egyetem - Dr. Erdős Katalin, Dr. Bedő Zsolt

Tóth Orsolya: Fiziognómiai szemlélet a XIX. század első harmadának magyar irodalmában

Bölcsész Akadémia - Mekis D. János: Az önéletírás-kutatás újabb perspektívái

Bécsi Zsófia: John Dewey nevelésfilozófiája

Kárpáti Eszter: A beszédaktus-elmélet, A pragmatika mint hasznos nyelvészet

Nyitott egyetem - Dr. Csekő Kata, Dr. Horváth Györgyi

Tárnok Orsolya Az iskolázottság értékstrukturáló szerepe és mechanizmusai Magyarországon 1978-2012/13 között. Iskolai végzettségek szerinti értékstruktúrák és átalakulásuk vizsgálata 1978-2012/13 között nemzetközi kitekintéssel.

Dr. Kovács Róbert, PhD: Az okos városok elmélete és hazai megjelenése – egy várospolitikai paradigma sikere - Döntéstámogató rendszerek az önkormányzatok hatékony irányításának megkönnyítésére (angol nyelvű összefoglaló)

KÖVESDI ANDREA: Reziliencia a serdülőkori anorexia nervosaban

Bata Tímea: A SZOT-üdülőtől az egzotikus szigetekig. Nászút a későmodern turizmus hálójában

Csönge Tamás: Perplexive Perspectives, Distorted Discourses: A Rhetorical Approach to Agency, Focalization, and Unreliability in Cinematic Fiction

ZSIDÓ ANDRÁS NORBERT: Exploring the effects of threatening stimuli on visual search performance using different experimental designs

Nyílt nap - november 21.

Bölcsész Kaleidoszkóp

Dömők Csilla: Az Európai Unió hatása a regionalizációra és a regionalizmusra - A régiók Európája, a régiók legitimációja (német nyelvű összefoglalás)

Orosz Központ - Mit csinál egy sámán? - Kónya Bence előadása

SZAKNYELVOKTATÁS NYELVSZAKON - kerekasztal beszélgetés

Dr. Szilárdi Réka: Mémelmélet és szociálpszichológia - Contemporary ethnic religions

Találkozás orosz diplomatákkal az Orosz Központban.

Komjáti Diána - Поэтика и антропология подтекста в прозе А. П. Чехова - (A szubtextus poétikája és antropológiája A. P. Csehov prózájában

Lendvai Tamás A magyarországi protestáns egyházak népiskolai ügyeinek fejlesztése (1857-1867). Az egyházkerületeken belüli oktatásszervezéssel kapcsolatos viták, koncepciók, elképzelések az országos protestáns sajtó tükrében

SZÉKELY ZSÓFIA: „Egymás-állapot” - Szülésznők-bábák-dúlák tapasztalatai a segítő kapcsolatról: interpretatív fenomenológiai analízis

Gatti Beáta: Emlékezet, örökség, identitás: bukovinai székelyek néprajzi, kulturális antropológiai vizsgálata

Märcz Róbert The washback of language exams on classroom practice in Hungary in a complex dynamic system framework

Dr. Sávai-Matuska Ágnes: Tantermi előadás - Shakespeare-adaptációk: metadráma a Hamlet-filmekben - Tudományos előadás: A színházellenesség formái a Tudor korban (angol nyelvű összefoglalás)

Világ konyhái – egyesüljetek!

Fiatal Hadtörténészek Országos Konferenciája - Pécs 2018.

Kővári Sarolta: A zene erejétől a nyelv hatalmáig. - Nietzsche korai nyelvfelfogása

Dr. Kalocsai Péter: A városi közlekedés modernizációjának szerepe a dualizmus kori hazai urbanizációban (tantermi előadás) - Magyarország és Szombathely közlekedésének szocialista átalakítása és működésének jel

"Adj, hogy adhassunk!" - adománygyűjtő jótékonysági koncert

DOMINEK DALMA LILLA Az élménycentrikus- és az információ-centrikus tárlatvezetés megítélése és lehetősége a hazai múzeumokban

Kővári Sarolta: A zene erejétől a nyelv hatalmáig. Nietzsche korai nyelvfelfogása

A PTE BTK Nyílt napja

Ismétlés a tudás anyja - Повторение мать учения - beszélgetős sorozat

Mester nyílt nap - 2019. január 16.

"A sámánná válás Szibériában" - Kónya Bence előadása

"Mennyire hatékony a nyelvrontás elleni harc?" - Prof. dr. Lendvai Endre előadása

STIPICH BÉLA: A hatalomgyakorlás lehetőségei és korlátai a Hettita Birodalomban

MRENKA ATTILA: Kapcsolatrendszerek a Dunántúl őskorában – a vaskorhoz vezető út

Brucker Balázs: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A KISEBBSÉGI ÉRDEKÉRVÉNYESÍTÉS A NEMZETI KISEBBSÉGÜGYI INTERGROUP TEVÉKENYSÉGÉNEK TÜKRÉBEN (2004 – 2016)

Pach János: A nem területi autonómia magyar modellje Értékelés a hatékony közéleti részvétel fogalmi aspektusai, régiós példái és a Magyarországon élő nemzetiségek parlamenti képviseletének szemszögéből

VARGHA LILI: Incorporating the market and nonmarket costs of childbearing into the cross-country analysis of the quanity-quality treadeoff

Dr. Gyimesi Júlia nyilvános habilitációs előadásai

Kónya Bence: A szibériai sámán sajátos jegyei és szimbólumai

Pálfy Eszter: (SZÖVEG)VÁLTOZATOK EGY TÖRTÉNETRE

Schmidt Ildikó: Migráns gyermekek nyelvi integrációja a magyar közoktatásban

Schmidt Ildikó: Migráns gyermekek nyelvi integrációja a magyar közoktatásban

Brucker Balázs: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A KISEBBSÉGI ÉRDEKÉRVÉNYESÍTÉS A NEMZETI KISEBBSÉGÜGYI INTERGROUP TEVÉKENYSÉGÉNEK TÜKRÉBEN (2004 – 2016)

Kalafatics Zsuzsanna: "Posztmodernen innen és túl. A kortárs orosz próza dilemmáI

A visszalépés tilalma a környezetvédelemben

Kleiber Judit: Hangtan (Bevezetés a nyelvtudományba c. kurzus előadás - Felszólítástípusok a magyar nyelvben

Kerekasztal beszélgetés a régió olasztanáraival II. - Seminario per la gioventù

Bálizs Beáta: „Veres vagiok, piros vagiok”. A piros-vörös színnévkettős a magyar nyelvben és kultúrában

Vagonkiállítás az elhurcoltak emlékére

FRIEDRICH MELINDA: Pszichoanalízis a pódiumon (Pszichoanalízis magyar hírlapokban 1910 és 1939 között

Pukánszky Judit: A testképet meghatározó szociokulturális tényezők és kötődési jellemzők vizsgálata egyetemista nők körében. A testtel való elégedetlenség és az evészavarok prevenciójának lehetőségei az oktatási intézményekben

Egy délután Camillerivel - kerekasztal beszélgetés

Dr. Glózer Rita: Műfajok és műfaji sajátosságok az online amatőr videószcénában - Részvételi kultúra és amatőr irodalmi formák a digitális médiában

Kiállítás - Kreatív történelem - A Horthy-korszak

TELEKI SZIDALISZ ÁGNES: „Amikor beteg a motor…” Betegségreprezentáció és egészségmagatartás szívkoszorúér-beteg személyeknél

A néprajztudomány helyzete és jövője az oktatásban

Dr. Torgyik Judit: Szocio-kulturális különbségek az élethosszig tartó tanulás során - Interkulturális nevelés az Európai Unióban (Intercultural Education in the European Union)

Bölcsész kaleidoszkóp 2019 - a BTK programsorozata középiskolások számára

Szóból ért? - A hatékony asszertív kommunikáció alapjai - tréning

Médiakutatás a digitális korszakban

Művész péntek a PTE szervezésében

Bagi Judit: NŐK POLITIKAI ÉS TÁRSADALMI KÉPVISELETE RUANDÁBAN AZ 1994 ÉS 2017 KÖZÖTTI IDŐSZAKBAN

Lázár Eszter: Oktatási fordulat a kortárs képzőművészetben és a művészetoktatásban

Dr. Gárdonyi Máté: A Szentszék és az I. világháború - A vatikáni Ostpolitik hatása Magyarországon

KontaktZónák - színháztudományi konferencia

"Orosz nyelv mindenkinek" - kerekasztal

Tanabe Julia: “It’s my gem in my life”:

Száva Borbála „Clothes Carved into Stone. An Analysis of the Figural Representations of a 10th - century Shaivist Sanctuary, Banteay Srei”

BÁLING PÉTER: Az Árpád-kor hatalmi kapcsolatrendszerei. Rokonok, barátok és dinasztikus konfliktus Kelet-Közép-Európában a 11. és korai 12. században.

Orosz nyelvű előadás a ruszin irodalmi nyelvről

Barkóczy Csaba: HELYI POLITIKA AZ ATOMERŐMŰ ÁRNYÉKÁBAN

Stuidia Mediaevalia - Egyháztörténet, Diplomatika, Archantológia - workshop

XX. Jornadas Iberoamericanas de la Universidad de Pécs - CONFERENCIA INTERNACIONAL

Média- és hírfogyasztás a digitális korban - Aktuális kutatási eredmények bemutatása

Dísznövény kiállítás és vásár a Botanikus kertben

Mehring-Tóth Szilvia: A települési és területi önkormányzati döntéshozatal szereplői Magyarországon 1994 és 2014 között – arányok, trendek és helyi sajátosságok

Deutsche Literatur zwischen Autonomie und Fremdbestimmung

Dobokai Róbert Lászlóné Simon Dóra: A gyermekvédelmi szakellátásban élő általános iskolai tanulók iskolai esélyei Bács-Kiskun megyében 2014-2018 között

Dobokai Róbert Lászlóné Simon Dóra: A gyermekvédelmi szakellátásban élő általános iskolai tanulók iskolai esélyei Bács-Kiskun megyében 2014-2018 között

KOCKÁK ÉS BUBORÉKOK – KÉPREGÉNYFESZTIVÁL A TUDÁSKÖZPONTBAN

Verebélyi Gabriella : A nyelvi hátrány szerepe a tanulási akadályozottság kialakulásában

VIDA GERGŐ: KATEGÓRIÁK FOGSÁGÁBAN HAZAI SNI INTEGRÁCIÓ HATÁSVIZSGÁLAT A PEDAGÓGUS ATTITŰD ÉS A TANULÓI TELJESÍTMÉNY TÜKRÉBEN

Hevesi Tímea Mária: Társas jól-lét megteremtése gyermekközösségekben archaikus élményekkel Pedagógiai kísérlet a Kökénydombi Vénusz lelőhelyének térségében

Kötetlen beszélgetés az orosz központban

Kötetlen beszélgetés az orosz központban

Lugosi-Szabó Gergely: Partnerségtől a partnerségig - A Magyar Katolikus Egyház és az állam közötti kapcsolatok változása és értelmezése az 1980-as évektől napjainkig

IMITÁCIÓ ÉS PARAFRÁZIS Szövegváltozatok a magyar régiségben – tudományos konferencia

PTE BTK Tehetségnap

Nagyné Árgány Brigitta: A zenei előképzettség összetevőinek komplex vizsgálata óvodapedagógus és tanító alapszakos hallgatók körében a Kaposvári Egyetemen

Olvassunk Puskint a világ nyelvein!

HAJDICS-SZŰCS ESZTER: Óvoda és kisebbségi gyerekek. Óvodapedagógus hallgatók és gyakorló óvodapedagógusok Magyarországon és Írországban.

Paic Róbert: A sportoló-edző kapcsolat, a motiváció és az észlelt motivációs környezet összefüggéseinek vizsgálata a férfi kézilabdázásban

A tudományos írás - beszélgetés Gyurgyák János tervezett könyvéről

Sorrendmódosító Party

Pécsi Bölcsész Udvar - 12. Ördögkatlan Fesztivál

A népzene tehát a természet tüneménye

Dr. Köllő János: Miért van munkanélküliség? - A minimálbér szabályozás szerepe

„Fuss a Rákgyógyításért!” - jótékonysági futóverseny

PTE Hackathon (2019)

Kutatók Éjszakája (2019)

XI. PTE Sárkányhajó Regatta

EVEREST: Tibet felől a világ tetején | Dr. Neszmélyi Emil előadása

Art of ageing - Aktív idősekért nemzetközi és szakmai továbbképző konferencia

Bölcsész Akadémia | Tóth István Zsolt előadása: 'Hová temették el Péter királyt? - A pécsi székesegyházak problematikája a régészeti feltárások tükrében'

Boros Julianna: Cigány, roma fiatalok életútja - Egy iskolán kívüli esélynövelő tanoda-típusú program tagjainak vizsgálata

In memoriam Jacques Derrida - konferencia

Tanuló Fesztivál 2019

Az orosz nyelv és kultúra a globalizáció korszakában

Tájékoztató tengerentúli tanulmányi lehetőségekről

Információs nap a felsőoktatási tematikus nemzetközi pályázati lehetőségekről

A Balkán térség felbomlása és jövője - Stjepan Mesić előadása

International Conference | Europe East of West – 30 Years of Transition. Quo vadis?

”Fülep 100” – Konferencia Fülep Ferenc tiszteletére, születésének 100. évfordulóján

Das Trienter Konzil und seine Rezeption im Ungarn des 16. und 17. Jahrhunderts

Dombi Judit nyilvános habilitációs előadásai

Professzorok az Európai Magyarországért Egyesület XIX. Nemzetközi Tudományos Konferenciája

Az emberi arc üzenetei - Bereczkei Tamás előadása a Bölcsész Akadémia keretén belül

SZABÓ JÁNOS: „A tudományos tehetség összetevőinek vizsgálata a felsőoktatási tehetséggondozásban résztvevő hallgatók körében

Konferencia a XXI. Levéltári Napon

Házasság olasz módra | Újlatin Intézet oktatói által szervezett filmklub

Szex, szerelem, olaszok! | Az Újlatin Intézet oktatói által szervezett filmklub

Julieta | Az Újlatin Intézet oktatói által szervezett filmklub

Tudatlan tündérek | Az Újlatin Intézet oktatói által szervezett filmklub

Cyrano de Bergerac | Az Újlatin Intézet oktatói által szervezett filmklub

The Place | Újlatin Intézet oktatói által szervezett filmklub

Mesterszakos nyílt nap és tájékoztató a pécsi Bölcsészkaron

Új dimenziók és generációs ugrás a hadviselésben

Bemutatkoznak a díjnyertes pécsi egyetemi borok!

IV. PTE Mecseki láthatatlanok emléktúra!

Bölcsész Akadémia | Kárpáti András: A küklópsz éneke

XVII. Országos Felsőoktatási Környezettudományi Diákkonferencia (OFKD) - a konferencia elhalasztva egy másik időpontra

Könyvbemutató - Állatszimbólumtár A-Z

Meghívó | Suki András nyilvános vitájára

Dr. Füzi Izabella: A kinemaszkeccs: színház és film rivalizációja - A filmfogalom változása a korai mozi és a némafilm idején

Meghívó | Magyar Tudomány Ünnepe

Megtalálni a postás költő hangját - beszélgetés a postás költőről

Cold Light - The English Fiddle | Lemezbemutató koncert

Meghívó | Timár András PhD értekezésének nyilvános vitájára

Simply English - Advent Concert

Advent Concert and Christmas Readings | Simply English és barátai

ZEN Filmklub az Apolló Moziban | Beastie Boys live in Glasgow 1999 koncertfilm

Nyílt nap a PTE BTK-n

Partneri találkozó - Fórum a XIX. Országos Neveléstudományi Konferencia keretében

Helytörténeti konferencia a Csorba Győző Könyvtárban

PTE BTK Történettudományi Intézetének konferenciája

EIT Health [iDay] Innovációs Nap Pécsett 2019.

Bölcsész Akadémia | Alberti Gábor előadása A világ nyelvei, a nyelv világai címmel

Nyitott Egyetem | Szerb László és Rideg András előadása

Meghívó | Dr. Újvári Edit egyetemi docens habilitációs előadásaira

Meghívó | Écsi Júlia doktori (PhD) értekezésének nyilvános védésére

Meghívó | Anna Schmitt (Johannes Gutenberg-Universität Mainz) előadása: How to Do Things with Things? A Corpus-Stylistics Analysis of Objects in Modernist Fiction.

Atom Fórum és Kiállítás 2019. c. rendezvény I. Regionális Társadalmi Fórum és Kiállítás Zsolnay Negyedben zajló programjai

Tanulásmódszertan workshop (2019) - első alkalom

Tanulásmódszertan workshop (2019) - második alkalom

Meghívó | Dr. Bencsik Péter nyilvános habilitációjára

A Magyar Tudomány Ünnepe a PTE Egyetemi Könyvtár és Tudásközpontban – Kutatók, kutatási eredmények az egyetemi könyvtárban – könyvtárszakmai nap

KIÁLLÍTÁSMEGNYITÓ - Visszatekintés az elmúlt 4 évre. A PTE Egyetemi Könyvtár és Tudásközpont eseményeiről, programjairól készült plakátok kiállítása | Grafikus: Balogh Fanni

Bölcsész Akadémia | P.Müller Péter előadása Hogyan vált a színházi előadásból irodalmi mű, és miért? címmel

Nemzeti Emlékezet Bizottságának konferenciája Vajon mit védenek? - A fegyveres testületek pártirányítása címmel

Szélkiáltó 45 - Kaláka 50 jubileumi koncert

Meghívó | Pátkai Gabriella doktori (PhD) értekezésének nyilvános védésére

Nyelv-Szak-Ma | A Romanisztika Intézet rendezvénye a Kari Tanácsteremben

Színháztudományi Kiskönyvtár - könyvbemutató

African Studies in Pécs | 10 Years of the Africa Research Centre

Konferencia | Értékteremtés a humán fejlesztés és a kultúraközvetítés határain

6. Jövő-Kép Workshop

Határnyitás 30 évvel az események után

Az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program konferenciája

A Magyar História könyvsorozat első három kötetének bemutatója

Argentína avagy MOBILITÁS Dél-Amerikában

Interjútechnika | Szakmai továbbképzés a gyermekvédelemben és a közoktatásban dolgozó szakemberek részére

Orosz teadélután | Kötetlen beszélgetés oroszul egy csésze tea mellett

Meghívó | Kopcsó Krisztina doktori (PhD) értekezésének nyilvános védésére

Családi Korinap a Pécsi Műjégpályán

Prof. Dr. Csépe Valéria, a PTE díszdoktorának angol nyelvű székfoglaló előadása

Meghívó | Az Ókortudományi Társaság Pécsi Tagozatának következő ülésére

Tájékoztató az ERASMUS+ 2020 programról

Meghívó | „Reformáció a Dél-Dunántúlon” című könyv bemutatójára

Divattárgyak és archiválás - kerekasztal-beszélgetés

Meghívó | Hegedűs Rita nyilvános habilitációs előadásaira

Brit Ősz 2019 a Művészetek és Irodalom Házában

Koncert | Pannon Filharmonikusok - Classical Chill Out

Világ konyhái - egyesüljetek! | A Pécsi Orosz Központ gasztronómiai eseménye

Meghívó | Dr. Rab Virág nyilvános habilitációja

Könyvbemutató | Sorskönyv a frontról - háborús foszlányok

PhD védés | Neichl Nóra: Szükséges torzítás. Az adaptív fordítás esetei színházi szövegekben

ÚJ pszichoaktív szerek – új szakmai kihívások – A Pécsi SzocKafé rendezvénye

Meghívó | Boros Julianna : A felnőtt magyar népesség egészségmagatartása

Konferencia | "Csengőd - egy alföldi tanyás település jelene és jövője"

Coach szemlélet a szociális munkában | szakmai továbbképzés

NYÍLT NAP a PTE BTK-n (2020)

Beszélgetés oroszul az orosz nyelv kedvelői számára

Harminc éve szabadon - kiállításmegnyitó Pécsett a Csontváry Múzeumban

Horváth-Márjánovics Diána: ÖRÖKÖLT BLENDÉVEL LÁTNI – AZ 1960-AS ÉVEK PRÓZÁJA ÉS A MÉSZÖLY-HAGYATÉK

Meghívó | Makk Gábor PhD védésére

Jakab György: Bevezetés az iskolai demokratikus állampolgári nevelés integrációs problémáinak diszkurzív vizsgálatába

International Day of Education – Az oktatás nemzetközi világnapja

Orosz nyelvi tanfolyam az Orosz Központban

Maszlenyica - Orosz farsang

Vass Dorottea : A Vajdaságban alkalmazott magyar nyelvű ábécés olvasókönyv olvasástanulási szövegeinek funkcionális analízise a Vajdaságban magyar tanulmányokat folytató magyar anyanyelvű hat-nyolc éves tanulók olvasás iránti érdeklődésének aspektusából

Nyitott Egyetem | Dr. Tarrósy István és Dr. Görföl Tibor előadása

Orosz Központ | Fiatal kutatók akadémiája

Wallenberg nyomán - Vetélkedő magyarországi és határon túli középfokú oktatási intézmények tanulói számára

Magyar irodalom és szovjet irodalompolitika a hruscsovi korszakban

Pályázati információs nap, előadás – Erasmus+ szakmai gyakorlat

Bölcsész Akadémia | Guld Ádám előadása Sztárok, celebek, hétköznapi hírességek címmel

Meghívó | Prof Allan Herbison előadására

Meghívó | Gerner András: Titkok és legendák az éterből

XVII. Nemzetközi Tudományos Napok

PSZIESZTA light - Gyermekek és traumák - Dr. Kulcsár Gabriella

Dobsai Gabriela: Dubravka Ugrešić prózája interkulturális kontextusban

Meghívó | Egyház és „kultúrtranszfer”

Áldás vagy átok? - A smartphone-pandémia

Mohácsi Balázs: Formanyelvi és poétikai tendenciák Kassák Lajos költészetében 1909–1921 között

Jávor Rebeka: Kétnyelvűség – Előny vagy sem? A kétnyelvűség hatásai magyar-szerb bilingvisek körében

Meggyesné Hosszu Tímea: Enyhén értelmi fogyatékos tanulók idegennyelv-tanulási motivációja az eltérő tantervű általános iskolák 8. osztályában

ELMARAD! - Pálné Kovács Ilona MTA székfoglalója

EDUC nyílt nap - A RENDEZVÉNY ELMARAD

Farkas Kornél: Exploring L2 teachers' knowledge of their impact: Working towards a theoretical model based on pre-service and in-service L2 teachers' reflective-narrative accounts

Hármas könyvbemutató | Képregénytudomány, irodalomtörténet, médiakultúra címmel

ELMARAD! - A rác/balkáni népesség településtörténete és anyagi kultúrája a hódoltságkori Dél-Dunántúlon

"És nemzetközivé lesz?" – kerekasztal beszélgetés

Karácsony Ilona Hajnalka: Erőforrások vizsgálata a gimnáziumi tanulók egészségének fejlesztésében (középpontban az iskolavédőnői ellátás szerepének felmérése – a tanulók kvantitatív és az iskolavédőnők kvalitatív megkérdezésével)

ELMARAD! - Czeferner Dóra: Polgári-liberális, feminista nőszervezetek és sajtójuk az Osztrák–Magyar Monarchiában (1907–1918)

TAKÁCS HILDA: Látható és láthatatlan a street art alkotásban: Elemzés interpretatív fenomenológiai analízis alkalmazásával

Kővágó Pál Lajos: A kollektív áldozati élmény összefüggése a kisebbségi csoportokkal szembeni ellenséges és támogató attitűdökkel

Kozma Luca: Mintakövetés, genetikai örökség és társas alkalmazkodás: Biológiai és társas hatások a férfi nemi szerep és viselkedés kialakulásában

SERDÜLT SÁRA: A csoportközi viszonyok rendszerszintű megközelítése

Batta Barbara: Kognitív és személyiségfaktorok az emlékezeti befolyásolhatóságban

Rövid Irén: A gyermeküket egyedül nevelő szülők életkörülményeinek vizsgálata objektív és szubjektív mutatók segítségével a magyar cenzusok adatai alapján. Hogyan befolyásolja a párkapcsolat és a gyermeknevelés a szubjektív jól(l)étet?

Wéber András: Premature cancer morbidity and mortality conditions through the epidemiological transitions and the global smoking epidemic.The case of Hungary, Austria and Denmark

Dömös Mariann: AZ OLASZORSZÁGI BEVÁNDORLÁS ALULNÉZETBŐL – CIVIL SZERVEZETEK ÉS A MIGRÁCIÓ

Bischof Péter: A német civil hatalom sajátos megjelenési formái

Endre Szilvia: Integrált közösségi ellátások szerepe a felépülésben – egy hatékonyságvizsgálat tükrében

Doma Petra: Az idegen vonzásában – Sadayakko, Matsui Sumako és Hanako munkássága az interkulturális színház kontextusában

Főfai Rita: Hősiesség válságban. A háborús heroizmus jelentőségének vizsgálata 20. századi antimilitarista narratívákban

Farkas Kornél: Exploring L2 teachers' knowledge of their impact: Working towards a theoretical model based on pre-service and in-service L2 teachers' reflective-narrative accounts

Karácsony Ilona Hajnalka: Erőforrások vizsgálata a gimnáziumi tanulók egészségének fejlesztésében (középpontban az iskolavédőnői ellátás szerepének felmérése – a tanulók kvantitatív és az iskolavédőnők kvalitatív megkérdezésével)

Hajnal Géza: Gérecz Attila élete, költészete és kultusza című PhD értekezésének nyilvános online védésére

Patakfalvi-Czirják Ágnes: A székely zászló a politikától a hétköznapokig

Tóth Anita: A színházi kulturalizáció diszkontinuitása egy urbanizálódó peremközségben A hivatásos színjáték története Erzsébetfalva nagyközségben, majd Pesterzsébet városában (1898-1931)

Sipos Tamás Atomerőmű építés - egy atipikus döntési folyamat sajátosságai

Pécs-Baranya évszázadai 5. - Helyismereti konferencia

Dobosi László: Nemzedéki kérdés, politikum, kanonizációs problémák. Csengey Dénes életművének elemzése

Sajtótájékoztató a Magyar Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kamara megalakítása alkalmából

Konferencia | A járványhelyzet hatása a felsőoktatás nemzetköziesítésére

EUROSTARS, 2020. évi második nemzetközi pályázati forduló és Információs Nap

PTE BTK

 

 

 A jövő embere a bölcsész.