Pécsi Tudományegyetem

Bölcsészettudományi Kar

 

                                                          
                                                              

Alapképzéseink (BA)

Nyomtatóbarát változatPDF változat

Az alapképzésben alapfokozat (baccalaureus, bachelor) és szakképzettség szerezhető. Az alapfokozat a 'bolognai' osztott képzési rendszer első felsőfokú végzettségi szintje, amely feljogosít a mesterképzés megkezdésére. A képzési és kimeneti követelmények határozzák meg, hogy milyen szakképzettséget lehet szerezni az alapképzésben. Az alapképzésben nem szerezhető tanári képesítés.

A megszerzendő kreditek száma legalább 180, a képzési idő 6 félév (szociális munka szakon 6+1). Az alapképzésben kiadott oklevelek angol nyelvű jelölése a bölcsészet- és a hittudományok, valamint a művészet- és a társadalom-tudományok, továbbá a pedagógusképzés területén Bachelor of Arts (rövidítve: BA), az agrár-, az a gazdaságtudományi, az informatikai, a műszaki és az orvostudományok, valamint a sport- és természettudományok területén Bachelor of Sciences (rövidítve: BSc).

A jelentkezés feltétele: legalább középfokú végzettség.

Ezekre a szakokra jelentkezhetnek:

  • az érettségivel rendelkezők,
  • illetve azon DIPLOMÁSOK, akik előző diplomájuktól eltérő tudományterületen tanulnának tovább. SZÁMUKRA ALTERNATÍV PONTSZÁMÍTÁS LEHETSÉGES. Bővebben a diplomás pontszámításról ITT!

 

 

Tájékoztatás a 2020/21. tanévre meghirdetett alapképzési szakjainkról 

A hivatalos meghirdetések a felvi.hu oldalon böngészhetők. 

Anglisztika alapszak (BA)

Germanisztika alapszak - német nemzetiségi szakirány (BA)

Germanisztika alapszak - német szakirány (BA) 

Informatikus könyvtáros (BA)

Kommunikáció- és médiatudomány alapszak (BA)  (angol nyelven is)

Közösségszervezés (BA)

Magyar alapszak (BA)

Nemzetközi tanulmányok (BA) (angol nyelven is)

Néprajz alapszak (BA)

Ókori nyelvek és kultúrák alapszak - klasszika-filológia szakirány (BA)

Pedagógia alapszak (BA)

Pedagógia alapszak angol nyelven (BA)  

Politikatudományok alapszak (BA)

Pszichológia alapszak (BA)    tájékoztató a bekerülésről diplomával már rendelkezők számára

Pszichológia alapszak angol nyelven (BA)

Régészet alapszak (BA) 

Újlatin nyelvek és kultúrák (korábban: romanisztika) alapszak - francia szakirány (BA) 

Újlatin nyelvek és kultúrák (korábban: romanisztika) alapszak - olasz szakirány (BA) 

Újlatin nyelvek és kultúrák (korábban: romanisztika) alapszak - spanyol szakirány (BA)

Romológia alapszak (BA) 

Szabad bölcsészet alapszak (BA)

Szlavisztika alapszak - horvát szakirány (BA)

Szlavisztika alapszak - orosz szakirány (BA)

Szociális munka alapszak (BA)   (angol nyelven is)

Szociológia alapszak (BA)

Történelem alapszak (BA)

 

 

A felvételi eljárás pontszámítási rendszeréről ITT olvashatnak. További segítséget a pontszámító kalkulátor nyújt.

 

PTE BTK

 

 

 A jövő embere a bölcsész.